Hoppa till innehåll
Äldre kvinna får omsorg hemma

Fokus på kvalitet och bort från detaljstyrning – så klarar vi framtidens hemtjänst

Hur kan vi få en effektiv och hållbar hemtjänst?Det var temat för ett seminarium om styrning av hemtjänsten som Vårdföretagarna anordnade för ett tag sedan. Problemen är väl kända.

Idag har 150 000 äldre personer hjälp inom hemtjänsten. Det är en omfattande verksamhet. Men om 10 år kommer, allt annat lika, 45 000 fler personer att behöva denna hjälp. Lägg därtill att kraven ökar i takt med ett ökande välstånd så har vi en perfekt storm. Det kommer att bli svårt, för att inte säga omöjligt, både utifrån ett resurs- och bemanningsperspektiv om vi inte ändrar våra arbetssätt i hemtjänsten. Så vad kan då göras?

Kvalitetskonkurrens förbättrar verksamheter

Att samverka med privata aktörer för att få till stånd en kvalitetskonkurrens har visat sig vara effektivt – kommuner med en hög andel privata utförare har ofta lägre kostnader för hemtjänsten och en likvärdig nöjdhet bland omsorgstagarna. Därtill är det numer närmast en självklarhet för äldre att kunna välja vem som ska få kliva in över deras tröskel i hemmet, efter att man fått välja alltifrån skola till vårdcentral genom livet.

Individualisera och anpassa omsorgen efter individen

En annan viktig aspekt för att skapa nöjdhet hos omsorgstagarna, liksom en känsla av tillfredsställelse hos medarbetarna, är att kunna anpassa omsorgen efter behov. Motsatsen är en hård minutstyrning där varje insats tidsätts med små möjligheter till avvikelser. Hemtjänstkunden kanske inte tycker att städning är det viktigaste ibland, utan hellre vill besöka en grav och tända ett ljus. En av de utförare som deltog på seminariet vittnade också om att nöjdheten hos deras brukare skjutit i höjden ordentligt när kommunen ändrade till en mer flexibel styrning.

Välkomna innovation och effektiva lösningar

Centralt är också att kunna öppna upp för innovationer och inte detaljstyra verksamheten, utan styra på kvalitet. Ett särskilt problematiskt krav enligt Vårdföretagarnas medlemmar är att tvingas använda kommuners egna system när det gäller till exempel tidrapportering eller dokumentation. De kan vara omoderna, svårarbetade och ibland innebära dubbeldokumentation för medarbetarna. Det finns mycket tid att spara om vi i stället säkerställer att olika system kan kommunicera med varandra. Då öppnas möjligheter att använda det bästa systemet för sin verksamhet.

Detta är några av flera områden som berördes på seminariet – det finns desto fler som är relevanta. Med hänsyn till hur utmaningarna ser ut borde fler intressera sig för hur hemtjänstens styrning kan utvecklas. För Vårdföretagarna kommer det att vara ett särskilt fokus under det kommande året.