Hoppa till innehåll
Patrik Silverudd, näringspolitisk expert Personlig assistans

Debattartikel i Altinget: Att höja ersättningen för personlig assistans gynnar hela samhället

Den statliga assistansersättningen ligger långt efter annan kostnadsutveckling. Ersättningen måste höjas så att människor med svåra funktionsnedsättningar kan delta i samhället, skriver Vårdföretagarna tillsammans med SKR, Fremia, IFA, JAG och Sobona.

I det moderna Sverige ses tillgänglighet, delaktighet och självbestämmande som grundläggande principer. Men hur ser det ut i verkligheten? För trettio år sedan införde Sverige LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som fastställde att personer med stora funktionsnedsättningar skulle tillförsäkras ett liv som andra. Personlig assistans, som är en av tio insatser inom LSS, gav också den enskilde assistansanvändaren rätt att själv bestämma när, var, hur och av vem assistansen skulle ges samt hur den skulle anordnas.