Hoppa till innehåll

1. En kvarts miljon svenskar får äldreomsorg

80 000 svenskar bor på äldreboende och ytterligare 165 000 har hemtjänst. Det innebär att närmare en kvarts miljon äldre får äldreomsorg i form av boende eller hemtjänst. Av dessa får 44 000 äldre sin omsorg av privata företag som arbetar på uppdrag av kommunerna.

Sverige har en åldrande befolkning vilket innebär att fler kommer att behöva äldreomsorg. Antalet personer över 80 år ökar snabbt de kommande åren. Den åldersgruppen blir 250 000 fler fram till 2032, vilket motsvarar en ökning på 50 procent. Många fler kommer alltså behöva omsorgsinsatser de närmaste åren.

2. 8 av 10 är nöjda med sin äldreomsorg

Många har en stark uppfattning av att äldreomsorgen inte alls är särskilt bra, men när man frågar de som faktiskt får äldreomsorg är bilden en annan. Socialstyrelsen gör varje en stor enkät där äldre får svara på frågor om sin äldreomsorg. I den uppger 8 av 10 att de är nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst eller sitt äldreboende. De allra flesta äldre tycker att de får en bra omsorg och att de blir bemötta med respekt. Men Sverige skulle kunna – och borde – höja ambitionsnivån ytterligare. Exempelvis genom att ge fler äldre möjlighet att få större inflytande (det kan du läsa mer om i fakta nummer 5).

3. Sveriges vanligaste yrke – och de flesta finns i äldreomsorgen

Vet du vilket som är Sveriges vanligaste yrke? Undersköterska! Det finns närmare 180 000 undersköterskor och de allra flesta arbetar inom äldreomsorgen. Undersköterskor är proffs på omsorg och tillhör dessutom en av de yrkesgrupper som rankar meningsfullheten i arbetet högst. Även om det redan är Sveriges vanligaste yrke så får det gärna bli ännu vanligare. När gruppen äldre över 80 år växer ökar också behovet av medarbetare.

Det behövs 28 000 nya platser på särskilda boenden fram till år 2032.

4. Många får vänta länge på en plats på äldreboende

Det behövs 28 000 nya platser på särskilda boenden fram till år 2032. Det motsvarar omkring 460 boenden under perioden – en byggtakt vi inte är i närheten av idag. Därutöver finns ett behov av att ersätta äldre boenden som inte uppfyller vår tids krav på moderna äldreboenden. Det innebär att ännu fler lägenheter och boenden kommer att behöva produceras för att möta behoven. Kommunerna måste alltså rappa på, men det händer dessvärre alldeles för lite.

På grund av äldreboendebristen tvingas många äldre redan idag vänta länge på en plats på äldreboende, trots att de har stora behov. För en äldre person som inte längre klarar vardagen med hjälp av hemtjänst kan det vara oerhört jobbigt att behöva vänta på en plats. I sådana situationer är det också svårt och oroligt för anhöriga, som ofta får ta ett stort ansvar.

5. Äldre vill välja själva – men många får inte det

Bland svenskarna finns ett starkt stöd för valfrihet i äldreomsorgen, alltså rätt att välja mellan olika alternativ i hemtjänsten och äldreboenden. Närmare 9 av 10 uppger att man bör få välja mellan kommunala och privata alternativ. Bland de allra äldsta, de som är över 85 år, är stödet ännu starkare. Inte så konstigt egentligen. Har man levt ett helt liv där man vant sig vid att ha inflytande över stora beslut förväntar man sig att få bestämma också på ålderns höst. Den viljan försvinner inte bara för att man blir äldre.

Men hur ser det ut i praktiken? Tyvärr ganska illa. En miljon äldre saknar en ordentlig möjlighet att välja mellan privata och kommunala alternativ i hemtjänsten. Och när det gäller möjligheten att välja äldreboende är det ännu sämre ställt – 1,7 miljoner äldre bor i kommuner där verklig valfrihet saknas. När ska politikerna börja lyssna på de äldre?

Är du anhörig till någon som väntar på en plats på äldreboende?

Kontakta gärna oss på Vårdföretagarna via info@vardforetagarna.se. Vi tar gärna del av din historia och uppmärksammar löpande enskildas berättelser om äldreomsorgen.