Hoppa till innehåll
Sjukhuspersonal i videomöte med patient

Privat vårdgivare först i landet med Nationella läkemedelslistan

En milstolpe för en säkrare läkemedelsförskrivning passerades idag när den privata vårdgivaren Kry, ett av Vårdföretagarnas medlemsföretag, blir den första vårdgivaren i landet som ansluts till Nationella läkemedelslistan (NLL). Arbetet med att förbereda införandet har pågått i flera år, och alla vårdgivare måste enligt lag vara anslutna senast den 1 december 2025.

– Vi skriver verkligen historia när den första svenska vårdgivaren nu är ansluten till den Nationella läkemedelslistan. Det faktum att det blev just en av landets ledande privata vårdgivare som blev först visar på den stora innovationskraft som finns hos våra medlemsföretag, säger Daniel Forslund, utvecklingsansvarig på Vårdföretagarna.

Register för e-recept för säkrare vård

Nationella läkemedelslistan är ett register för e-recept som E-hälsomyndigheten ansvarar för, och som innehåller uppgifter om alla läkemedel, förmånsberättigade förbrukningsartiklar och livsmedel som skrivits och hämtats ut på recept. Målet med registret är att alla patienter ska få en säkrare vård genom att förskrivande läkare får en mer samlad bild av både förskrivna och uthämtade läkemedel.

Vårdföretagarna ingår sedan 2023 i E-hälsomyndighetens strategiska samarbetsforum tillsammans med bland andra regionerna och apoteken, och har arbetat tillsammans med myndigheten och flera medlemsföretag för att underlätta och påskynda anslutningen till denna viktiga informationskälla för vården. Nationella läkemdelslistan är det första steget i en nationell infrastruktur.

– Jag hoppas att fler vårdgivare inspireras av hur systematiskt och målmedvetet Kry har arbetat för att kunna kvalificera sig för anslutning till denna viktiga tjänst. Jag ser fram emot att fortsätta och fördjupa samarbetet med E-hälsomyndigheten för att realisera denna viktiga reform, avslutar Daniel Forslund.

Krys system godkändes innan jul och på tisdag får deras behöriga medarbetare tillgång till att läsa informationen i Nationella läkemedelslistan.

Om Nationella läkemedelslistan 

Nationella läkemedelslistan är en rikstäckande informationskälla som ger hälso- och sjukvården, apoteken och patienten själv tillgång till samma information om patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor. Målet är att Nationella läkemedelslistan ska vara en självklar och gemensam informationskälla i en patients läkemedelsbehandling vilket leder till ökad patientsäkerhet. Alla vård- och apoteksaktörer ska vara fullt anslutna till Nationella läkemedelslistan senast den 1 december 2025.

https://www.ehalsomyndigheten.se/yrkesverksam/nationella-lakemedelslistan/