Hoppa till innehåll
Patrik Silverudd, näringspolitisk expert Personlig assistans

Ny rapport – För nionde året i följd minskade antalet brukare inom den statliga assistansen.

Något är fundamentalt fel. Trots politikernas löften blev också 2023 ett förlorat år för de som behöver personlig assistans. Nedgången fortsätter. När nedgången började 2014 fanns det i december 16 200 brukare, vilket till i december 2023 minskat till knappt 13 300. Det är en minskning med 18 procent, motsvarande nästan 3 000 brukare.

Fler timmar

Det genomsnittliga antalet assistanstimmar per vecka har dock succesivt ökat under den period som redovisas i denna rapport. År 2013 var det genomsnittliga antalet assistanstimmar per vecka 121 timmar, vilket hade ökat till 134 timmar i december 2023.

Den procentuella ökningen av det genomsnittliga antalet assistanstimmar var drygt 10 procent mellan 2013 och 2023. Den totala kostnaden för den utbetalda statliga assistansersättningen var drygt 29 miljarder år 2023. Kostnaden ökade med knappt en halv miljard, motsvarande cirka 1,5 procent. Kostnadsökningen är i nivå med de procentuella höjningen av assistansersättningen per timme, vilket pekar på i stort sett oförändrat antal assistanstimmar under 2023.

Lagstiftningen inte fungerat

– Lagstiftningen ”Stärkt rätt till personlig assistans” som infördes januari 2023 har inte alls fungerat. Istället fortsatte utvecklingen åt fel håll med allt färre personer som har rätt till personlig assistans. Någonting är fundamentalt fel. Regering och riksdag har ställt ut löften som inte infriats och nu måste man ta itu med problemen snarast. Det gäller inte minst behovsbedömningen som skevar, menar Patrik Silverudd, näringspolitisk expert för personlig assistans.

– När vi summerar ihop 2023 kan Vårdföretagarna konstatera att antalet assistansberättigade minskat ännu ett år. Det är nionde året i rad. Sedan 2014 har antalet brukare minskat med nästan 3000 individer. Däremot fortsatte antalet timmar per brukare och vecka att öka vilket beror på att det är de med allra störst behov som fortfarande finns kvar inom assistansersättningen, säger Björn Arnek, branschekonom.