Hoppa till innehåll
Barn och förälder i väntrum på vårdcentral

Har vi normaliserat vårdköerna?

Två av tre svenskar är oroliga för att de eller deras anhöriga inte ska få den vård de behöver. 197 000 svenskar har väntat olagligt länge på vård. Vårdgaranti är ett vackert ord, men har det egentligen någon betydelse?

Trots att alla skattebetalande svenskar lägger mellan knappt elva och drygt tolv kronor per intjänad hundralapp i skatt till sin region så levererar alltså inte sjukvården. Om regionskatten är en försäkringspremie kan vi konstatera att försäkringen inte riktigt håller vad den lovar. Vår tillit till den gemensamma välfärden brister. Samhällskontraktet är, om inte brutet, en smula skört. 

Nästan 200 000 har väntat olagligt länge

Men svensken knyter näven i fickan. Trots att nästan 200 000, i ett land på 10,5 miljoner, väntat olagligt länge på vård så uteblir demonstrationerna. 200 000 av 10,5 miljoner, det är två procent av svenska folket. Ställ upp 100 svenskar på rad, så har två av dem väntat olagligt länge på vård. Om vi tar bort alla dem som inte alls väntar, eftersom de har turen att vara friska, blir andelen naturligtvis betydligt högre. 

I destruktiva relationer förekommer ofta en normaliseringsprocess. Vi är förunderligt anpassningsbara. Ibland är det en styrka, att kunna hantera nya situationer, att vara glad för det man har. Men normalisering gör också att vi accepterar sådant som vi faktiskt inte borde acceptera. Vi tror att det är så, helt enkelt. Vi har svårt att föreställa oss att det skulle kunna vara på ett annat sätt. 

Det är inte utan att man undrar: Har svenska folket normaliserat vårdköerna?

Vi behöver inte ha det så här

Till dig som väntar på vård, eller har anhöriga som väntar kommer här därför ett viktigt budskap: Vi behöver inte ha det så här. SKR har räknat ut att en femprocentig kapacitetshöjning i sjukvården räcker för att vi skulle bli av med vårdköerna på två år. Vårdföretagarnas medlemsföretag ser att man, med befintlig personalstyrka men en god planeringshorisont, skulle kunna eliminera vårdköerna på ett antal ingrepp på ett par års tid. Ett nationellt initiativ för kortade vårdköer, där privata vårdgivare får möjlighet att beta av köerna på exempelvis höftledsoperationer, kataraktoperationer och framfallskirurgi, skulle kunna förbättra livskvaliteten för oerhört många människor. Rygg- och knäoperationer skulle man också kunna upphandla. Då frigör vi dessutom utrymme hos de stora akutsjukhusen, som idag är hårt belastade. Det är fullt möjligt att åstadkomma detta. 

Gör andra val, få andra resultat. Svenska folket har lärt sig leva med vårdköerna. Nu är det hög tid att vi alla tittar oss i spegeln och säger: Du ska inte behöva vänta i månader på din operation. Du förtjänar bättre.