Hoppa till innehåll
Glad kvinna i rullstol plockar svamp med man i skog

Hurra, hurra för den blivande 30 åringen – Personlig assistans är Frihet 

Nästa år firar vi att det är 30 år sedan införandet av Lagen stöd och service till vissa funktionshindrade. De flesta säger LSS helt enkelt. Det är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Personlig assistans är en av insatserna inom LSS.

LSS är en unik rättighetslagstiftning och den första socialpolitiska lagstiftningen i Sverige som från början gav makten till den enskilde brukaren att själv både bestämma vad som skulle utföras och vem som skulle göra det.  

Målet: att få leva som alla andra

Målet med lagstiftningen var att den enskilde skulle få en möjlighet att leva som andra. Något som nästan alla politiker jag träffat under åren skriver under på. Men verkligheten ser inte riktigt ut så. En allt hårdare praxis de senaste fem-tio åren har minskat antalet personer som får rätt till personlig assistans.  

Efter massiva protester från bland annat funktionsrättsrörelsen och Vårdföretagarna har det tillkommit lagstiftning som skulle hjälpa upp problemen. Tyvärr så kan vi än så länge konstatera att det fortfarande är väldigt svårt att passera nålsögat för att man ska få leva som andra. Vårdföretagarna fortsätter arbeta för att den personliga assistansen och dess unika utgångspunkter kring självbestämmande och valfrihet ska bli tillgänglig för fler.  

Tillgänglighet och delaktighet, oavsett

Den tredje december är det internationella funktionsrättsdagen. En dag värd att uppmärksamma för att peka på det enkla faktum att alltför få med funktionsnedsättning får möjlighet att leva som andra. Det handlar givetvis långt ifrån enbart om rätten till personlig assistans eller andra insatser inom LSS. Det handlar om tillgänglighet och delaktighet. Hur kan det exempelvis år 2023 fortfarande förekomma att vi bygger hus som inte är enkelt tillgängliga för alla? Eller att det finns arbetsgivare som verkar tro att en person i rullstol per automatik är lite dummare än andra? Vi har en hel del att arbeta med.  

Rätten till Frihet för alla

När Bransch Personlig Assistans inom Vårdföretagarna i förra veckan hade sin årskonferens bad jag tre politiker, från (SD), (L) och (C) att med max tre ord beskriva vad personlig assistans betyder för dem. Den gemensamma nämnaren för alla tre var ordet ”Frihet”. Det är ett av svenskans finaste ord tycker jag.  

Rätten till Frihet för alla – även för den som har ett funktionshinder är värt att kämpa för.