Hoppa till innehåll
Kvinna med vårdpersonal

Välkommen valfrihet – Östergötland går mot strömmen 

I september i år hade 750 kvinnor väntat över ett år på en gynekologisk operation. 3000 kvinnor hade väntat längre än 90 dagar. Vård som dessa kvinnor alltså sökt vård för sina besvär kring, utretts för och sedermera bedömts behöva. Ett ingrepp för att exempelvis åtgärda ett framfall eller urinläckage är förvisso avancerad vård, men för patienten handlar det sällan om mer än några timmar i sjukhusmiljö.

 

Hur länge du som kvinna behöver vänta på att få vård beror helt på var du bor. Det är varken jämlikt eller värdigt. 

I Region Stockholm är gynekologin ett av de områden som omfattas av den så kallade omställningsplanen. Den jämförelsevis goda tillgängligheten, alltså att kvinnor ges chans att träffa en gynekolog när de behöver det, beskrivs som ”överkonsumtion”. Någon konsekvensanalys av den omställning som planeras, eller effekterna för patienterna, har inte presenterats.  

Östergötland inför vårdval gynekologi

Därför är det glädjande att Hälso- och sjukvårdsnämnden i Östergötland i veckan valt motsatt väg. Vårdval gynekologi ska införas, så att fler kan välja sin arbetsgivare och fler kvinnor kan få kvalificerad vård när de behöver den.  

Använd all kapacitet – för patienternas skull

Ingen borde behöva vänta på vård – och skulle Sveriges samlade kapacitet användas bättre skulle vårdköerna kunna minska dramatiskt. Östergötland tar ett viktigt steg mot en mer jämlik vård när de prioriterar kvinnors hälsa. Regionpolitiker med liknande ambitioner borde redan igår ha tagit kontakt med kvalificerade vårdgivare för att undersöka vilka möjligheterna är att korta och förebygga vårdköer.