Hoppa till innehåll
Patrik Silverudd, näringspolitisk expert Personlig assistans

Inför generell tillståndsplikt för assistans

Ekot uppmärksammar idag att bolag inom personlig assistans som fått sitt tillstånd indraget av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, fortsätter att bedriva verksamhet genom att utnyttja kryphål i regelverket. Kunderna blir egna utförare av assistansen, på pappret, och köper ”administrativ hjälp” av företagen.

Alla bör omfattas av tillståndsplikten

Detta är ett välkänt problem som Vårdföretagarna under flera år försökt få politiken att göra något åt. Det finns nämligen en enkel lösning: att alla, även de som ordnar sin egen assistans, ska omfattas av tillståndsplikten. Att de som själva ordnar sin assistans idag är undantagna från tillståndsplikten underlättar för kriminella och oseriösa aktörer.

Försäkringskassan konstaterade för några månader sedan att antalet personer som bedriver assistans i egen regi har ökat på kort tid. Det förefaller sannolikt att problemet kommer öka ytterligare om åtgärder inte vidtas.

Viktigt verktyg för att förhindra kriminella aktörer

Att bedriva personlig assistans på ett seriöst sätt, med god kvalitet, är komplext. Assistans är en personalintensiv bransch som ställer höga krav på personlig lämplighet. Samtidigt är trösklarna för att starta ett assistansbolag låga. Därför är tillståndsplikten ett viktigt verktyg för att förhindra oseriösa eller rentav kriminella från att utnyttja assistansanvändarna och assistansersättningen. Vårdföretagarnas medlemmar vill och kan inte konkurrera på lika villkor med kriminella.