Hoppa till innehåll

Försäkringskassan har i en nyligen släppt rapport konstaterat att rekordmånga assistansanvändare blivit sina egna assistansanordnare. Vilket Heja Olika uppmärksammat. I december 2022 var 600 assistansanvändare anordnare, vilket innebär att de själva anställer och är arbetsgivare för sina personliga assistenter. I juli 2023 hade siffran ökat ytterligare, till 640 personer.

Det låter väl närmast positivt att allt fler tar eget ansvar? Om det vore så enkelt ändå. När man granskar statistiken så ser man att nästan hälften av de assistansanvändare som december 2021-december 2022 gått över från att ha assistans via en anordnare till att själva anordna sin assistans kommer från assistansanordnare som förlorat tillståndet. Det finns en stor risk att många av dessa fortsätter arbeta med samma aktörer, men genom att formellt bedriva assistansen i ”egen regi” så kringgår man tillståndsplikten. 

För det finns idag varken tillståndskrav för att bedriva personlig assistans eller på att bedriva ”administration”. Man kan då exempelvis anlita ett bolag som hanterar det mesta som rör assistansen, trots att bolaget förlorat tillståndet att bedriva personlig assistans. 

Inför en generell tillståndsplikt

Vårdföretagarna har länge varnat för att oseriösa aktörer kan använda detta kryphål och därmed kringgå tillståndsplikten. Vi menar att en generell tillståndsplikt för personlig assistans måste införas, det vill säga att även de som själva anställer sina assistenter ska behöva ansöka om tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg. Så säkerställer vi att assistans bedrivs av seriösa aktörer som levererar assistans med god kvalitet. Vi behöver snäva in möjligheten för oseriösa eller kriminella aktörer att fortsätta sin verksamhet och undgå granskning och insyn av myndigheterna.