Hoppa till innehåll

Undersökning: Vad tycker äldre om kvaliteten i äldreomsorgen 2023?

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur äldre personer uppfattar kvaliteten i äldreomsorgen. Nu är det dags för 2023: års undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”.

Ge äldre en röst

Syftet med ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är att ge enskilda äldre en röst, och att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån den äldres perspektiv. Den möjliggör att utfallet av insatser kan mätas och jämföras och därmed även utvärderas och utvecklas. Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän. Undersökningen är även av stor vikt för feedback till medarbetarna och första linjens chefer.

Långvarig tradition av undersökning för att följa och utveckla verksamheter

Enkäten skickas ut från i mitten av mars till personer över 65 år som har stöd av hemtjänst eller som bor på̊ särskilt boende för äldre och resultatet från årets enkät presenteras i början av oktober. Undersökningen är en del av Öppna jämförelser som är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla Socialtjänstens verksamheter på̊ lokal, regional och nationell nivå. Undersökningen har genomförts årligen sedan 2013.

Kvalitet kan mötas, följas upp och redovisas

De flesta är nöjda med sin omsorg men bra kan alltid bli bättre. Vårdföretagarna har under många år drivit frågan att kvalitet ska mätas, följas upp och redovisas, för alla aktörer inom vård och omsorg i Sverige. Undersökningen är en viktig pusselbit i detta arbete och Vårdföretagarnas Rikard Johansson finns även med i den nationella samverkansgruppen för Öppna jämförelser där just denna undersökning ingår.