Hoppa till innehåll

Virtuella vårdplatser ökar vårdens kapacitet

I veckan presenterades resultaten efter behandlingen av de hundra första patienterna vid Medomas och Capio S:t Görans Sjukhus virtuella vårdavdelning. Jag fick äran att delta i panelen under seminariet och blir ständigt imponerad av de innovativa företag som driver vården framåt.

Bristen på vårdplatser är en till synes konstant problematik i svensk hälso- och sjukvård, och många vårdgivare söker med ljus och lykta efter nya förslag på hur detta kan lösas. När alla idéer redan verkar ha prövats eller när vårddebatten verkar gå i cirklar, så är behovet av innovation och utveckling som störst. Och det är precis vad Medicinkliniken på Capio S:t Görans Sjukhus har gjort tillsammans med företaget Medoma – man skapar nya virtuella vårdplatser i patientens eget hem! Här kan du se SVT:s inslag om projektet.

Virtuella vårdplatser har vårdat 100 personer

Sedan oktober 2022 har över 100 patienter valt att vårdas i sitt eget hem, med samma nivå av vård som på vårdavdelningen på sjukhuset. Resultaten är mycket goda, och erfarenheterna från såväl patienter och anhöriga som från vårdpersonalen på Medicinkliniken och det mobila team som stödjer patienten i hemmet är överväldigande positiva. Hur går det då till? Om patientens vårdbehov bedöms passa för att fortsätta vården i hemmet, så erbjuds patienten möjligheten att få en ”virtuell” vårdplats i sitt eget hem istället för i ett rum på sjukhuset. Man har sex platser att erbjuda, och beläggningsgraden har varit hög under perioden. Medelåldern på de patienter som vårdats på den virtuella vårdavdelningen är 63,2 år, och man har vårdats och efterbehandlats för allt ifrån hjärtsvikt, leversvikt, lymfom och diabetesfotsår med goda resultat.

Goda resultat efter behandling i hemmiljö

Resultaten visar på att vårdtiden i snitt blir mer än tre dagar kortare när patienten tillfrisknar snabbare i en trygg hemmiljö. Där kan man vara nära anhöriga, äta sin egen mat och samtidigt få fullt stöd från det mobila vårdteam som finns både fysisk med regelbundna besök och som digitalt finns bara en knapptryckning bort. Samma trygghet i omvårdnad och behandling, men skräddarsydd för patientens önskemål och vårdbehov. Den virtuella vårdplatsen har haft så positiv inverkan på patientens tillfrisknande och rehabilitering efter en behandling att satsningen har avlastat motsvarande 410 vårddygn på sjukhuset under denna period!

Innovation för förbättring av vården

Vilket inspirerande exempel på hur vårdgivare och företag kan arbeta tillsammans i innovationspartnerskap för att utveckla och förbättra vården, och hitta nyskapande lösningar på hur vårdens många resurs- och kapacitetsbrister kan lösas! Detta exempel har redan utvärderats med goda resultat, och jag hoppas att fler inspireras av detta exempel och prövar liknande lösningar runtom i Sverige!