Hoppa till innehåll

Patienttoppen 2023 – här är årets resultat

Vård­företagarna publicerar för tolfte året i rad Patienttoppen, som är en analys av SKR:s nationella patientenkät för primärvården. Enkäten följer upp hur nöjda landets patienter är med primärvården. Denna gång är det en mellanårsmätning som omfattar vårdcentraler i tio regioner. Resultaten visar likt tidigare år att en majoritet av de vårdcentraler som uppskattas mest är privat drivna. Här följer resultaten i korthet.

  • 73 av de 100  högst rankade vårdcentralerna i undersökningen är privat drivna.
  • 17 av de 20 topprankade vårdcentralerna i undersökningen är privat drivna.
  • De privat drivna vårdcentralerna har i snitt  något högre patientnöjdhet på samtliga kvalitetsparametrar  än de offentligt drivna vårdcentralerna. Skillnaderna är små, men entydiga.
  • Kontinuitet och koordinering  är det kvalitetsområde där privat och offentligt drivna vårdcentraler skiljer sig mest åt, till de privat drivna vårdcentralernas fördel.