Hoppa till innehåll

Just nu är dialogerna intensiva efter att nya beslutsfattare tagit plats efter höstens val. Sabina Joyau, näringspolitisk chef Vårdföretagarna, berättar om värdet av politikerdialogerna.

Varför är det viktigt att träffa politiker?
Vi har en mängd möten med politiker på olika nivåer. Syftet med mötena varierar. Ibland beskriver vi specifika problem eller utmaningar som våra medlemsföretag har och hur de skulle kunna lösas. Ibland kan det vara mer av relationsbyggande men ofta handlar det om att politiker vill fylla på med nya kunskaper eller få nya perspektiv på vård och omsorg. Våra medlemsföretag har viktiga erfarenheter och kunskaper som politiker med ansvar för vård och omsorg behöver inspireras av. Det behövs nya idéer för att lösa de utmaningar vi står inför.

I höstas var det val i Sverige och ett antal nya politiker med ansvar för vård och omsorg har nu tillträtt. Vilken betydelse har det för Vårdföretagarna?
Det är alltid lite spännande när en ny regering tillträder med delvis nya prioriteringar. Inte sällan har vi redan upparbetade relationer till de nya ministrarna eftersom de ofta har varit framträdande inom sitt område i riksdagen eller kommun och region. I riksdagens socialutskott efter ett val brukar det däremot komma in för oss helt nya personer så där behöver vi i högre grad lära känna nya personer. Vilken regering det är påverkar våra möjligheter men vi arbetar för våra medlemsföretags behov och lösningsförslag oavsett färg på specifika styren.

Vad vill de politiker ni träffar veta och vad för ni fram?
Hur väntetiderna i sjukvården och bristen på medarbetare ska lösas är ofta återkommande frågor från politiker. Många är också nyfikna på de specifika perspektiv som våra medlemsföretag har. Vi för fram våra förslag till lösningar på de stora frågorna som behovet av nya arbetssätt för att lösa bristen på medarbetare men också specifika frågor som tex hur IVO:s tillståndsarbete behöver förändras.

Äldreomsorgen är en fråga som behöver förändringar nu. Brist på äldreboenden, tuffa ekonomiska förutsättningar och svårigheter att rekrytera medarbetare kräver att frågan kommer upp på politikernas agenda. Annars riskerar vi att gå miste om viktiga investeringar. Jag är också rätt säker på att den växande andelen äldre och deras anhöriga förväntar sig att omsorgen diskuteras. Hur vill vi att framtidens äldreomsorg ska se ut?

Vilka träffade ni sist och vad är planen framöver?
Sedan riksdagen öppnade efter valet har vi träffat ledamöter i socialutskottet från både Miljöpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna. Innan jul var vi också inbjudna av Socialdemokraterna till riksdagen för att diskutera välfärdens kompetensförsörjning. Inom kort ska vi träffa Liberalerna i riksdagen. Även ett möte med SD är inplanerat. I Stockholms stad ska vi träffa det nya socialdemokratiskt ledda styret. Äldreministern och socialtjänstministern har vi också haft inledande samtal med, och fler är inplanerade. Vi har mycket på gång och vill man följa vilka politiker vi träffar kan du se det här.