Hoppa till innehåll

Gör som Danmark, gå från en välfärdsstat till ett välfärdssamhälle

Förbundsdirektör Antje Dedering och näringspolitisk chef Sabina Joyau skriver i Dagens Industri om hur den svenska välfärden i allmänhet och äldreomsorgen i synnerhet behöver ta efter Danmark, med ökad valfrihet och självbestämmande för individen.

Danmarks nya regering presenterar ett framåtlutat och positivt program för mer valfrihet inom vård och omsorg och reformer avseende tillgängligheten till vård. Syftet är att öka friheten lokalt, självbestämmandet för individen, ta vara på den förändringskraft som finns i fristående företag och framtidssäkra Danmark.

Planen är att genomföra den mest omfattande frigörelsen av den offentliga sektorn i dansk välfärdshistoria och i grunden förändra välfärdens styrelsesätt, dokumentationskrav, hur den kontrolleras och hur den erbjuds. Den danska regeringen har som ambition att man ska gå från att vara en välfärdsstat till att bli ett välfärdssamhälle där den enskildes behov står i centrum.

Inom äldreomsorgen ska valfriheten öka, genom fler privata aktörer för större valmöjlighet och individanpassning. Samtidigt ska byråkratin minska. Detta system är något svensk äldreomsorg bör ta efter. Ett första steg bör vara att införa en äldreboendegaranti.