Hoppa till innehåll

”Vi vill göra världen lite bättre, en människa i taget”

Med ett nära ledarskap och kompetensutveckling under hela arbetslivet arbetar Ambea med att få medarbetarna att växa. Omsorgsföretagets arbete med arbetsmiljön har lett till att de för andra året i rad återfinns på Universums lista över de bästa arbetsgivarna i Sverige. HR-chef Christian Horne berättar för Vårdföretagarna om det livslånga lärandet och glädjen kring den fina placeringen.

För andra året i rad tar Ambea plats på Universums lista över Sveriges 50 bästa arbetsgivare. Christian Horne, HR-chef på Ambea, är glad över utmärkelsen. Han menar att det är viktigt att branschen också utåt upplevs som attraktiv för att kunna locka nya medarbetare.  

– Vi är väldigt stolta över att vi är med på listan, det känns som ett kvitto på att vi gör rätt saker. Men det som är roligast är att vi inte är ensamma, utan att det finns andra vård- och omsorgsföretag med på listan. 

Christian, som tidigare arbetat inom andra branscher, har under sin tid på Ambea prioriterat att vara ute i verksamheten för att träffa medarbetare. Han hoppas att Universums undersökning ska bidra till att fler får en uppfattning om hur spännande och meningsfullt det kan vara att jobba inom omsorgen. 

– Det som slår mig när jag är ute i Ambeas verksamheter och träffar medarbetare är att det finns en intensiv känsla av mening inom omsorgen. Det finns en stor stolthet över att jobba i branschen och på Ambea. Men den här bilden av stolthet, mening och syfte återspeglas inte nödvändigtvis utanför branschen. Att vi är med på den här listan och kan höja upp hur fantastiskt det är att jobba i omsorgen är kanske det som är viktigast för oss. 

”Vi gör världen lite bättre, en människa i taget” 

På väggen i köket på huvudkontoret hänger Ambeas vision. Tanken är att varje dag påminna om att medarbetarna gör världen lite bättre, en människa i taget. För företaget baseras allt arbete på ledorden respekt, kunskap, enkelhet och ansvar. Emfas läggs också på tydlighet om strategin, uppdraget och öppenhet kring de utmaningar företaget och omsorgsbranschen står inför. Han tror att det systematiska arbetet med förbättring inom arbetsmiljö och personalutveckling bidrar till att folk i branschen ser Ambea som en attraktiv arbetsplats.   

– Man kan inte bara externt prata om employer branding. Bilden vi vill förmedla måste stämma överens med hur varje medarbetare upplever sin arbetssituation och Ambea. Att medarbetare ser att vi fokuserar på kvalitet och utveckling, det är det som gör oss till en attraktiv arbetsgivare på riktigt.  

Ett lyssnande nära ledarskap ger nöjda medarbetare 

På Ambea arbetar man med något man kallar ett nära ledarskap. Det innebär att chefer och ledare är ute i verksamheterna, jobbar nära och lyssnar på sina medarbetare. Christian beskriver det som att chefen, likt en kapten i ett fotbollslag, ska vara en spelande lagledare. Fördelen med att jobba sida vid sida är att medarbetare kan få stöttning och coaching i realtid.  

– Det nära ledarskapet är jätteviktigt. Det inkluderar att man som chef lyssnar, är lyhörd och ödmjuk. Detta arbetssätt är en central del av Ambeas kultur; lyhörda stöttande chefer som är ute i verksamheterna och arbetar tillsammans med sina medarbetare.  

Christian lyfter också vikten av en god arbetsmiljö, där medarbetarna känner en trygghet i att de får rätt förutsättningar och kunskap om vad som förväntas av dem. Genom arbete med tydliga koncept, systematisk uppföljning och företagets värdegrund får medarbetarna på Ambea en grund att stå på för att göra ett bra jobb varje dag. Christian återkommer till det nära ledarskapet och betonar hur viktigt lyssnandet från chefernas sida är, liksom möjligheten för medarbetare att själva bidra och påverka sin arbetsmiljö. Varje år genomförs sex medarbetarenkäter som aktivt följs upp för att garantera goda förhållanden för den anställde.  

Kompetensutveckling under hela arbetslivet 

Inom koncernen finns utbildningsföretaget Lära, som växt från att leverera interna kompetensutbildningar till att nu även hjälpa branschkollegor med utveckling. Christian menar att detta är en stor hjälp i Ambeas kompetensutveckling. Utbildningar som finns är bland annat demensutbildning, lågaffektivt bemötande och ledarskapsutbildningar.  

– För oss är det väldigt viktigt att medarbetarna känner att det finns möjligheter till kompetensutveckling och karriär hos oss. Att du får en fin introduktion och förutsättningar att utvecklas i din roll är lika viktigt inom omsorgsyrket som inom andra yrken. Ökad kompetens bland personalen bidrar till högre kvalitet och möjligheten att göra ett bra jobb man kan känna sig stolt över.  

Möjligheten till karriär inom Ambea uppmuntras. Vid anställning av nya chefer ska 7 av 10 rekryteras internt. Alla medarbetare, oavsett om man vill bli chef eller ej ska ha möjlighet att växa, utvecklas och göra karriär. Han tar upp roller som palliativt ombud och demensombud, men menar också att man tack vare Ambeas storlek kan utvecklas inom olika delar av koncernen.  

– Medarbetare kan gå från Vardaga till Nytida, komma från vårt servicekontor i Solna eller vårt bemanningsföretag Klara. Det skapar möjligheter för medarbetare om de vill flytta inom organisationen och utvecklas på så vis. En karriär av utveckling är jätteviktigt och innebär en del av den interna stoltheten kring vår kultur, att vi premierar personlig och arbetsmässig utveckling, samt fokuset på kvalitet. 

Arbetsmiljön i fokus för att locka nya medarbetare 

En utmaning Ambea, tillsammans med andra omsorgsgivare, står inför är kompetensbrist. I ett förändrat ekonomiskt läge tror Christian att fler kan komma att söka sig till omsorgsyrken, där efterfrågan är hög. Men svaret på att lösa kompetensbristen består av mer än enstaka åtgärder. En bra arbetsmiljö med tydliga förväntningar och närvarande chefer är en viktig del. En annan är lättillgängliga utbildningar för unga och de som vill byta karriär. Ambea arbetar också med integrationssatsningar för nyanlända och samarbete med skolor för att erbjuda attraktiva och effektiva praktikplatser.  

– Det är viktigt för oss att erbjuda intressanta praktikplatser med en handledning som speglar det nära ledarskapet. För att medarbetare ska vilja stanna kvar inom omsorgen arbetar vi med att skapa en hållbar arbetsmiljö som går att anpassa efter livssituationen. 

Christian avslutar med att åter en gång berätta hur glad han och Ambea är över att tillsammans med andra vård- och omsorgsföretag hamna på listan över Sveriges bästa arbetsgivare.  

– Vi måste våga prata om hur stolta våra medarbetare är och lyfta deras röster. Många är intresserade av att höra hur medarbetarna i omsorgen har det. Här har vi en möjlighet att vara ännu bättre på att lyfta deras talan och prata om det externt.