Hoppa till innehåll
Natasa Ristic Davidson, näringspolitisk expert bransch sjukvård
Natasa Ristic Davidson, näringspolitisk expert bransch sjukvård

Framgång för Vård­företagarnas påverkansarbete – förslag mot privat sjukvårds­försäkring på väg att avslås

En riksdagsmajoritet avslår det förslag om privata sjukvårdsförsäkringar som den avgående regeringen har lagt.

För Vårdföretagarna är det glädjande nyheter då vi har arbetat intensivt med frågan det senaste året. Förslaget innebär att det ska införas en skyldighet för regioner att i avtal säkerställa att vårdgivarnas andra uppdrag inte påverkar avtalet med regionen. Vi har i olika sammanhang påpekat att det helt saknas motiv för förslaget. Lagrådet gör en liknande bedömning. Den statliga utredning som regeringen tillsatte 2020 om privata sjukvårdsförsäkringar har varken kunna finna stöd för att försäkringspatienter tränger undan andra patienter från vård eller att regionerna upplever problem i sina avtalsrelationer med privata vårdgivare. Förslaget kommer att behandlas vidare i socialutskottet och senare beslutas om i riksdagen. Det är troligt att förslaget inte går igenom.

Vårdföretagarna anser att fokus nu bör vara på att korta de alltför långa och växande vårdköerna. Därför behövs det mer vård, inte mindre vård. I det arbetet är den försäkringsfinansierade vården en viktig del.

Vi är samtidigt positiva till förslaget om att nuvarande straffsanktion, kopplad till anmälan till vårdgivarregistret, byts ut mot en administrativ sanktion. IVO föreslås få meddela förelägganden, förenade med vite, i de fall reglerna om anmälan till vårdgivarregistret inte följs. Vårdföretagarna instämmer i att vårdgivarregistret ska hållas uppdaterat och komplett.