Hoppa till innehåll

Peter Seger – ny ordförande i Vård­företagarnas styrelse

På Vårdföretagarnas årsmöte torsdag den 12 maj valdes Peter Seger, vd på Sophiahemmet, till ny ordförande. Han efterträder Eva Nilsson Bågenholm som suttit på posten i tre år. Peter har suttit i styrelsen sedan 1996 och varit vice ordförande i styrelsen i 20 år.

Du har suttit med i Vårdföretagarnas styrelse i 28 år, hur kommer det sig att du väljer att bli ordförande nu?

– När jag fick frågan från valberedningen och även upplevde ett stort stöd från många håll så kändes det både spännande och utmanande att ta ordföranderollen i Vårdföretagarnas viktiga arbete för den privat utförda vården och omsorgen.

Vilka frågor ser du som särskilt viktiga det kommande året?

– Den allra viktigaste frågan är att fortsätta visa på att vi är helt avgörande för att vår gemensamma välfärd ska fungera. I det arbetet finns många saker att fokusera på i våra olika branscher, men en gemensam och ständigt återkommande fråga är den ideologiska vinstdebatten i olika skepnader. Jag är fortsatt tillräckligt hoppfull, kanske naivt, att vi ska kunna parkera den frågan och fokusera på innehåll och kvalitet.

Kan du berätta varför Vårdföretagarna är viktiga för landets vård- och omsorgssektor?

– Konkurrensen i sig med flera aktörer, stora som små, vinstdrivande och ideella skapar en dynamik i utvecklingen. Det i sin tur leder till att vi får en högre effektivitet och kan bidra med mer vård för pengarna och samtidigt höja kvalitet och tillgänglighet. Vår nya kampanj om ”nollvision” är ett tecken på att vi kan och vi vill bidra till att landets vård- och omsorg förtjänar bättre. Vi är en helt avgörande del i den lösningen.

Foto: David Bicho