Hoppa till innehåll

Vad gjorde du innan du började på Vårdföretagarna och vad ska du arbeta med på Vårdföretagarna?
– Jag kommer ansvara för att bygga upp en ny satsning på digitalisering, forskning, innovation och Life Science inom Vårdföretagarna, så att smart teknik, nya forskningsrön och innovativa metoder snabbare kan skapa nytta hos privata vård- och omsorgsgivare. Detta kan bidra med nya lösningar på många av de problem som vårddebatten idag handlar om. Med bättre teknik och nya metoder kan vi både bidra till en bättre tillgänglighet, högre kvalitet och mer individanpassad service för invånarna samtidigt som arbetsmiljön för medarbetarna kan förbättras. Jag kommer närmast från Region Stockholm där jag under drygt sju år ansvarade för dessa frågor i regionledningen, först som innovationslandstingsråd och sedan som bitr. regionråd. I den rollen fick jag bygga upp en samlad styrning av hur vi främjar innovation och digitaliserar vården, något som blev högaktuellt inte minst under pandemin. Jag var också ordförande i SKR:s Beredning för digitalisering, och hade ansvar för att bistå kommuner och regioner i den digitala omställningen och utvecklingen av välfärdens verksamheter.

Kan du kort beskriva din bakgrund.
– Jag bor på Kvarnholmen i Nacka sedan drygt tre år och trivs fantastiskt med närheten till både storstad och skärgård. Att börja dagen med pendelbåten in till stan ger livskvalitet! Jag är statsvetare med pol.mag. examen och arbetade i drygt tio år som tjänsteman i Regeringskansliet på Socialdepartementet med ansvar för eHälsa, och sedan som chefsstrateg på myndigheten Vinnova med ansvar för innovation i offentlig verksamhet. Så utvecklingsfrågorna och samhällets förmåga att använda smart teknik för att göra välfärden bättre har varit min röda tråd i alla olika yrkesroller.

Vad ser du mest fram emot i din nya roll här på Vårdföretagarna?
– Det är att få fortsätta att arbeta nära verksamheterna i vård och omsorg för att förstå deras behov av nya digitala stödtjänster, och skapa förutsättningar för att de ska fungera bra genom att anpassa regelverk, avtal och ersättningsmodeller så att de belönar utveckling och förbättring. Jag imponeras av den stora innovationskraft som finns hos så många av Vårdföretagarnas medlemmar, som varit pionjärer i att arbeta på nya sätt och snabbt införa nya digitala vårdtjänster som gjort vården mer tillgänglig och trygg för patienterna. Det ska också bli väldigt roligt att få fokusera mer på välfärdsteknik inom äldreomsorgen och socialtjänstens olika delar, där teknikutvecklingen ofta inte kommit lika långt som i vården.

Är det något särskilt som du kommer att fokusera på första tiden på jobbet?
– Ja, det är att arbeta för att vi kan skapa både de juridiska och tekniska förutsättningar som behövs för att information ska kunna följa individen, oavsett om det är privat eller offentligt driven verksamhet, och oavsett om det är på kommunens eller regionens uppdrag. Idag är detta nästan alltid både tekniskt och juridiskt omöjligt, men med den kommande nya lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation finns ett fönster att agera. Coronakommissionen pekar ut detta som en av de stora bristerna under pandemin som drabbat liv och hälsa, så det är ett eftersatt område som måste prioriteras upp. Jag ska arbeta för att vi kan enas mellan vårdgivare, techföretag, beställare och myndigheter för att sätta de gemensamma principer och standarder som skulle göra en säker informationsdelning möjlig. Då kan vi säkerställa en sammanhållen information kring individens alla insatser med en bibehållen mångfald och konkurrens mellan olika vårdgivare och IT-leverantörer.