Hoppa till innehåll

Privata aktörer utgör en viktig del av individ- och familjeomsorgens samt äldreomsorgens vardag. Av landets LSS-bostäder drivs 19 procent av privata utförare och 25 % av dagliga verksamheter, därutöver drivs 82 procent av HVB i privat regi. En femtedel av alla äldre bor idag på ett äldreboende som drivs av en privat utförare och många av de nya äldreboendena uppförs av privata aktörer. Det finns alltså en omfattande samverkan mellan landets kommuner och privata utförare.

Oavsett hur samverkan organiseras finns mycket att vinna på att den blir så effektiv och smidig som möjlig. Som ett led i arbetet att underlätta för kommunerna har Vårdföretagarna tillsammans med erfarna medlemsföretag tagit fram vägledningar för bättre upphandlingar. Vägledningarna vänder sig primärt till tjänstemän och politiker i kommuner.

Anna Bergendal, näringspolitisk expert inom äldreomsorg, vilken nytta hoppas du att kommuner ska ha av vägledningen?

– Förhoppningsvis att kommunerna på ett bättre sätt får ut vad de vill av upphandlingen. Men också att främja innovation och minska arbetsbördan för kommun och upphandlare.

Vad utmärker en väl genomförd upphandling?

– Våra medlemmar framhåller bland annat att kommunen i förväg ska tänka igenom vad den vill uppnå inom äldreomsorgen för att underlätta för utförarna att bidra till det. Dialogen med aktörerna är viktig, liksom transparens kring förutsättningarna. Ju mindre osäkerhet, desto större chans att få bra anbud när utförarna inte behöver ta höjd för risker.

Finns det något vanligt återkommande misstag när det gäller upphandling av äldreboenden?

– Det finns kommuner som tror att man inte får prata med leverantörer innan upphandling för att det kan uppfattas som att någon förfördelas. Men det stämmer inte. Det är i dialog med de privata aktörerna och med hjälp av deras erfarenheter som upphandlingen blir som bäst.

Ida Ingerö, näringspolitisk expert inom Individ och Familj, vilken nytta hoppas du att kommuner ska ha av vägledningen?

– Vi vill bidra med våra erfarenheter och insikter, så att kommunerna på bästa sätt får ut det de önskar av upphandlingen. Vi vill bidra till att minska arbetsbördan hos kommunerna och främja innovation hos våra medlemmar. Rätt krav ger kvalitet utan onödiga merkostnader.

Vad utmärker en väl genomförd upphandling?

– Våra medlemmar framhåller bland annat att kommunen i förväg ska tänka igenom vad den vill uppnå, för att underlätta för utförarna att bidra till just det. Transparens är en nyckel, liksom god dialog. Osäkerhet kring förutsättningarna är aldrig en framgångsfaktor, tvärtom ökar chansen att få bra anbud när utförarna inte behöver ta höjd för de risker som ligger inbäddade i otydliga förutsättningar.

Finns det något vanligt återkommande misstag när det gäller upphandling inom dessa verksamheter?

– Det finns kommuner som tror att man inte får prata med leverantörer innan upphandling för att det kan uppfattas som att någon förfördelas. Men det stämmer inte. Tvärtom är dialog med de privata aktörerna en förutsättning för en bra upphandling – ju mer kunskap och erfarenheter man tar del av desto tydligare blir kravställandet.