Hoppa till innehåll

Privata aktörer kan avhjälpa brist på äldreboenden

Ytterligare en kartläggning blottlägger en långt driven kvarboendeprincip inom äldreomsorgen där äldre människor kommer i kläm och anhöriga får kämpa för att deras nära ska få en trygg tillvaro.

Denna gång är det Aftonbladets granskning 200 sekunder som visar att drygt 12 000 äldre nekats plats på äldreboenden de senaste fyra åren. Visserligen är önskemål om ett boende inte samma sak som behov. Men i tidigare kartläggningar har det framkommit att det troligtvis finns ett mörkertal, för att äldre avstår från att söka för att det helt enkelt inte lönar sig. Och tittar man närmare på fallen i Aftonbladets artikelserie förefaller definitionen av behov vara väldigt snålt tilltagen.

I artikelserien kan man läsa om svårt demenssjuka Ann-Marie som enligt sonen inte ens längre förmår att larma i trygghetslarmet. 88-åriga Inger med Alzheimer vars grannar ibland larmar för att hon ramlat och sitter på golvet och skriker och 93-årige Martin som plågas av ensamhet och är rädd att dö ensam. Det kan väl ändå inte vara så vi ska leva våra sista år?

Även om pandemin tillfälligt har minskat trycket, så finns det idag en brist på äldreboenden på många håll. Enligt en kartläggning av Socialstyrelsen är en gemensam nämnare i bristkommuner ekonomin. Det är för dyrt att bygga nytt eller bygga om gamla äldreboenden. Det är ett hinder som kan avhjälpas. Genom att samverka med privata aktörer kan kommunen få ett modernt äldreboende på plats och slippa den investering, risk och det arbete som ett sådant projekt innebär. Fler kommuner borde dra nytta av den möjligheten och på så sätt förbättra tillgängligheten till äldreboenden för sina invånare.