Hoppa till innehåll

Kommentar till (S) i Stockholm om privata vårdgivares medverkan under pandemin

I torsdagens DN Stockholm luftar (S) och (V) den felaktiga bilden att privata vårdgivare inte hjälper till i pandemin. Privata aktörer har stått för cirka 25 procent av covidvården i Stockholm. I Region Stockholm har 81 procent av alla vaccinationsdoser getts av en privat vårdgivare, i riket hälften.

Privata vårdgivare har under hela pandemin haft en tät dialog med sjukvården i Region Stockholm. Syftet har varit att just avlasta akutsjukvården. Vårdinsatser som inte kan vänta har flyttats över till privata vårdgivare som i vanliga fall bedriver planerad vård och medarbetare från privata vårdgivarna med anestesi- och intensivvårdskompetens har varit delaktiga på akutsjukhusen.

Medarbetare är dock inte några legoklossar som arbetsgivare kan flytta hur de vill. För oss som arbetsgivarorganisation och en del av den svenska modellen är det viktigt att de privata vårdgivarna lever upp till sitt arbetsgivaransvar. Att flytta medarbetare till regionens akutsjukhus är något som måste baseras på frivillighet och även i övrigt ska förutsättningarna vara tydliga. En ordning som (V) och (S) normalt står bakom.

Vi är fortfarande mitt uppe i pandemin. Låt fokus ligga på fortsatt samarbete och att olika verksamheter bidrar på flera sätt i vården. Det är så vi nyttjar sjukvårdssystemet optimalt.