Hoppa till innehåll

Privata aktörer utgör en viktig del av individ- och familjeomsorgen. 19 procent av landets LSS-bostäder drivs av privata utförare och 25 procent av den dagliga verksamheter. Därutöver drivs hela 82 procent av HVB i privat regi. Det finns alltså en omfattande samverkan mellan landets kommuner och privata utförare. Mycket finns att vinna på att den är så effektivt och smidig som möjligt. Som ett led i arbetet att underlätta för kommunerna har Vårdföretagarna tillsammans med erfarna medlemsföretag tagit fram en vägledning för bättre upphandlingar av  LSS- och SoL-verksamheter.

Ida Ingerö, fd näringspolitisk expert inom Individ & Familj, varför behövs en vägledning för upphandling av LSS- och SoL-verksamheter?

Våra medlemmar har under många år deltagit i upphandlingar i kommuner runtom i Sverige. De har samlat på sig en bred och djup erfarenhet, med goda och mindre goda exempel. För en enskild kommun kan det komma till stor nytta att ta del av branschens insikter, eftersom man själv har ett smalare perspektiv. Kommuner kan vinna mycket på att genomföra bra upphandlingar – då kan man få bättre kvalitet i insatserna, för varje investerad krona.

Vilka vänder sig vägledningen till?

– Till tjänstemän och politiker i landets kommuner, primärt. 

Vilken nytta hoppas du att kommuner ska ha av vägledningen?

– Vi vill bidra med våra erfarenheter och insikter, så att kommunerna på bästa sätt får ut det de önskar av upphandlingen. Vi vill bidra till att minska arbetsbördan hos kommunerna och främja innovation hos våra medlemmar. Rätt krav ger kvalitet utan onödiga merkostnader.

Vad utmärker en väl genomförd upphandling?

– Våra medlemmar framhåller bland annat att kommunen i förväg ska tänka igenom vad den vill uppnå, för att underlätta för utförarna att bidra till just det. Transparens är en nyckel, liksom god dialog. Osäkerhet kring förutsättningarna är aldrig en framgångsfaktor, tvärtom ökar chansen att få bra anbud när utförarna inte behöver ta höjd för de risker som ligger inbäddade i otydliga förutsättningar.

Finns det något vanligt återkommande misstag när det gäller upphandling inom dessa verksamheter?

– Det finns kommuner som tror att man inte får prata med leverantörer innan upphandling för att det kan uppfattas som att någon förfördelas. Men det stämmer inte. Tvärtom är dialog med de privata aktörerna en förutsättning för en bra upphandling – ju mer kunskap och erfarenheter man tar del av desto tydligare blir kravställandet.

Vänligen kontakta Johan Lahne näringspolitisk expert inom Individ och Familj vid eventuella frågor.