Hoppa till innehåll

Skarsgårds uttalanden om äldreomsorgen lika mycket hittepå som Marvel-karaktärerna

I en intervju med brittiska The Guardian (Expressen 28/11) menar skådespelaren Stellan Skarsgård att de höga dödstalen under coronapandemin beror på privatiseringarna inom äldreomsorgen. Uttalandet är lika mycket hittepå som karaktärerna i Marvelfilmerna om Tor där Skarsgård medverkar i rollen som skarp, om än något förvirrad vetenskapsman. Men i verkligheten åligger det oss alla att inte sprida osanningar, i synnerhet om man är en av Sveriges mest kända skådespelare.

Flera av varandra oberoende källor har jämfört dödlighet och smitta mellan privat och offentligt drivna äldreboenden, nu senast Coronakommissionen, och det som påvisats är att det inte finns någon skillnad på om det drivs privat eller offentligt. Coronakommissionen har konstaterat att smittspridningen i samhället var den enskilt viktigaste förklaringen till att smittan drabbade äldreomsorgen.

Att äldreomsorgen hade mycket personal som inte förstod svenska eftersom de var billigare är ett annat hårresande uttalande från skådespelaren. Vårdföretagarna har kollektivavtalade löner, likaså kommunerna.

Något Vårdföretagarna kan hålla med Skarsgård om är att förutsättningarna för svensk äldreomsorg inte var goda nog för att kunna hantera en pandemi. Vi har pekat på bristen på skyddsutrustning och att testningen kom igång alldeles för sent. I flera fall vidtog äldreomsorgsföretag åtgärder utöver myndigheternas rekommendationer för att så långt det var möjligt skydda äldre och medarbetare.

Svensk äldreomsorg har långt innan pandemin stått inför stora utmaningar. Det finns redan idag svårigheter att rekrytera undersköterskor och sjuksköterskor. Det kommer inte heller bli lättare när andelen äldre över 80 år dramatiskt ökar de närmaste åren. För att möta behoven behöver det byggas många nya äldreboenden under kommande år – här spelar privata aktörer en viktig roll.

Detta är riktiga utmaningar och inte något taget från en superhjältefilm där bara fantasin sätter gränser. Vårdföretagarnas medlemmar och deras anställda arbetade sida vid sida med kollegor i offentligt driven omsorg under pandemin. De är en viktig del av välfärdens vardag idag och kommer att vara en del av lösningen även i framtiden.