Hoppa till innehåll

Kvinnors företagande inom vården och omsorgen

Visste du att 63 procent av landets vård- och omsorgsföretag drivs av kvinnor? I övriga näringslivet är den andelen 27 procent. I en serie artiklar kommer du att få möta några av alla de kvinnor som idag leder eller är chef i ett vård- och omsorgsföretag och höra om deras drivkrafter och väg in i branschen.

Kvinnor driver företag i branscher där kvinnor ofta arbetar. Därmed är det inte så konstigt att andelen kvinnor som driver företag inom just vården och omsorgen är högre än i många andra branscher. Det är ofta där idéerna växer fram om hur vården och omsorgen bäst kan bedrivas för dem den finns till för. Att starta eller driva ett företag är ett sätt att förverkliga dessa idéer.

Tack vare valfrihetsreformer som LOV i äldreomsorgen och vårdval i primärvården har möjligheten till företagande i vården öppnats upp för en stor mängd kvinnor runt om i landet. Att driva eget företag ger en större frihet och ett ökat självbestämmande jämfört med att vara anställd. Men det har också öppnat upp arbetsmarknaden för kvinnor (och män) som jobbar inom vården eller omsorgen som fått fler arbetsgivare att välja bland än enbart kommunen eller regionen. Det här är viktiga reformer värda att värna.

Idag drivs 63 procent av vård- och omsorgsföretagen av en kvinna. I övriga näringslivet är denna andel väsentligt lägre, 27 procent. Kvinnor leder både stora och små företag i vården och omsorgen, till exempel leds de tre största sjukvårdsföretagen idag av en kvinna.

I en serie artiklar kommer du att få möta några av alla de kvinnor som idag leder eller är chef i ett vård- och omsorgsföretag. Om deras väg in i vården och omsorgen och om deras drivkrafter.

Håll utkik i våra kanaler efter den första artikeln om Louise ”Bisse” Svensson, som drivs av att se till att människor får den hjälp de har rätt till. Louise arbetar som uppdragsansvarig på Team Olivia sedan 1,5 år där hon ansvarar för ungefär 120 anställda med kunder i flera delar av Sverige. Artikeln släpps i dagarna så håll utkik i våra kanaler.