Hoppa till innehåll

Välfärden ett av tre fokusområden för nya regeringen

I måndags röstades Sveriges första kvinna fram till statsminister –  varmt grattis Magdalena Andersson. Utnämnandet följdes idag av den så kallade regeringsförklaringen där Andersson stakade ut de viktigaste prioriteringarna för den Socialdemokratiska regeringen. Välfärden är en av dem.

Anderssons tillträdande som Sveriges första kvinna på statsministerposten föregicks av några minst sagt turbulenta dagar som även för oss som följer politiken dagligen var svåra att hänga med i, än mindre förutse. Nu står det till slut klart att landet kommer att ledas av en Socialdemokratisk regering, men det är den gemensamma budgeten från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som ska genomföras på de knappt tio månader som är kvar till valet.

I Anderssons uppdrag från oppositionspartierna ligger en ökad budget för hälso- och sjukvården med ytterligare 3,4 miljarder, en utbyggnad av antalet vårdplatser och införandet av en nationell vårdförmedling. Vårdförmedlingen ska ge en överblick över tillgänglig kapacitet i vården som ett sätt att korta köerna. En sådan utveckling är positiv förutsatt att arbetet med att ta fram den inte sinkar en snabb slussning av patienter här och nu.

I dagens regeringsförklaring, där statsministern lägger fram kursen för sitt regeringsinnehav, presenterades flera nya ministrar men också de tre prioriterade frågorna för Anderssons regering. Utöver fokus på brottsbekämpning och en grön omställning ligger fokus på att ”ta tillbaka kontrollen över välfärden”.

Det är dock inte tydligt vad den ambitionen de facto innebär. Andra ord som användes i förklaringen var att den ”demokratiska kontrollen” över välfärden ska återtas. Oroande är om det betyder att makt ska flyttas från individer till politiker och att vi därmed hamnar tillbaka i det läge som gällde innan valfrihetsreformerna genomfördes. En sådan förflyttning skulle påverka människors möjligheter att välja vård och omsorg i fel riktning.

Andersson underströk vikten av att medarbetarna som arbetar i välfärden har bra villkor och att verksamheterna håller god kvalitet. Det håller vi med om. Vi delar också de utmaningar som demografins utveckling ställer vården och omsorgen som lyftes i regeringsförklaringen. Under Anderssons tid som finansminister, innan pandemin, påminde hon ofta om just detta, det vill säga de stora behoven i välfärden när det kommer till medarbetare, fler äldreboendeplatser och vårdcentraler liksom behov av nya arbetssätt för att underlätta kompetensförsörjningen. Det är en agenda Vårdföretagarna hoppas att Andersson och hennes regeringen nu ska återkomma till. Våra medlemsföretag står redo att i ännu högre utsträckning bidra till att lösa vårdens och omsorgens utmaningar.