Hoppa till innehåll

Sju vanliga frågor från medlems­företag till våra arbetsrättsexperter

Vårdföretagarnas arbetsrättsexperter har varje månad hundratals kontakter med medlemsföretag som söker rådgivning i frågor som rör rollen som arbetsgivare. Här svarar våra arbetsrättsjurister Emilie Gustafson och Per Östlund på några av de frågor som är vanligt förekommande.

En medarbetare med förtroendearbetstid har arbetat under helgen och vill nu ha övertidsersättning. Vad gäller? 

Förtroendearbetstid innebär att medarbetaren själv har förtroendet att förlägga sin arbetstid. Om det var medarbetaren som bestämde att jobba på helgen, så var det vanlig arbetstid, alltså inte övertid. Övertid ska alltid vara beordrat, antingen i förväg eller i efterhand. Även om det var chefen som beordrade arbetet på helgen så kanske det ändå inte blir övertidsersättning eftersom det är vanligt att de med förtroendearbetstid har avtalat bort övertidsersättning.

Vårt regionala skyddsombud påstår att personalen har rätt att äta sin lunch i matsalen utan att chefen är där. Vad gäller? 

Om inte arbetsgivaren bestämt annat får alla vara i lunchrummet. Om någon misstycker att chefen också är där finns det förmodligen missförhållanden som behöver redas ut. 

En medarbetare vill vara ledig för att starta eget. Måste vi gå med på det? 

Medarbetaren har rätt att vara ledig högst 6 månader hos en och samma arbetsgivare för att bedriva näringsverksamhet. Verksamheten får dock inte konkurrera med arbetsgivarens och inte heller medföra väsentlig olägenhet. 

De som har flextid hos oss vill kunna börja redan 05.00 på morgonen. Om de kommer så tidigt, ska de ha OB då? 

Flextid innebär att medarbetarna själva, inom bestämda ramar, väljer när de börjar och slutar. Om ramarna gör det möjligt att arbeta på tider som ger OB behöver OB avtalas bort, annars ska OB betalas efter vilken tid arbetat utförs.

Kan semester tas ut som ledighet del av dag? 

Nej, semesterledighet förläggs enbart i heldagar. 

Vi vill avsluta en provanställning. Är det möjligt? 

Ja, ni kan avbryta en provanställning innan prövotidens utgång. Om ni vill avbryta provanställningen ska ni, enligt kollektivavtalet, underrätta den anställde en månad i förväg.  

Vår medarbetare som skulle ha beredskap är sjuk, kan vi beordra någon annan medarbetare att ha beredskap i helgen?  

Beredskap ska schemaläggas och kan inte beordras likt övertid. Om det inte finns ett beredskapsavtal som reglerat hur inhopp/byte av pass går till, och ingen ställer upp frivilligt, återstår det att beordra övertid för det som behöver göras under helgen.

Som medlem hos Vårdföretagarna har du tillgång till personlig rådgivning och förhandlingsstöd där erfarna förhandlare och experter ger dig personlig rådgivning i arbetsrätt, arbetsmiljö, lön-, pensions- och försäkringsfrågor, och bistår med förhandlingshjälp i lokala och centrala förhandlingar. Som medlem kan du alltid kontakta våra rådgivare för att få svar på dina frågor, via telefon eller mail. I Arbetsgivarguiden hittar du bland annat aktuell information om dina kollektivavtal, steg-för-steg-guider, avtalsmallar och mycket annat.