Hoppa till innehåll

Ineffektiv tillsyn tar onödigt mycket tid från kärn­verksamheten

IVO:s uppdrag att utöva tillsyn över vård och omsorg är omfattande. Det handlar om verksamheter som motsvarar 10 procent av svensk BNP. Det kräver att tillsynen är träffsäker. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vill därför arbeta mer datadrivet och riskbaserat. I grunden är det helt rätt tänkt. Införandet av nya arbetssätt har dock inneburit en rad problem.

Flera av Vårdföretagarnas medlemmar har reagerat på den senaste tillsynen av vård på särskilda boenden. Detta utifrån att IVO begärt in ett omfattande material som medfört en stor arbetsbelastning för verksamheterna. Inte minst då vi fortsatt befinner oss i en pandemi. En hantering av en så pass stor mängd personuppgifter innebär också en risk. Vårdföretagarna har i en skrivelse till myndigheten ifrågasatt om metoden är lämplig och efterlyst en dialog med utförarna när nya tillsynsmetoder utvecklas. Även metoden för en enkät riktad till medarbetare har ifrågasatts – något IVO också fått kraftig kritig för i media.

En effektiv tillsyn är viktig, men det får inte innebära olämpliga metoder eller en arbetsbörda för äldreomsorgen som tar onödigt mycket tid från kärnverksamheten.