Hoppa till innehåll
Villa Basilika, Vårdföretagarna

Samverkan i VO-College ger nya medarbetare till Vardaga i Gävle

Vardaga i Gävle har en lång tradition av samverkan i Vård- och omsorgscollege i Gävleborg. Vårdföretagarna har pratat med Åsa Andersson och Ulrika Haglund, verksamhetschefer på äldreboendet Sjätte Tvärgatan respektive Villa Vallonen, som ser stora vinster med samarbetet. Möjligheten att påverka innehållet i utbildningarna och kunna rekrytera medarbetare med rätt kunskaper värderas högt.

En god kompetensförsörjning är avgörande för att vården och omsorgen ska hålla hög kvalitet och finnas där när vi behöver det. Vård- och omsorgscollege skapades 2008 för att vara en drivkraft i det arbetet. Med utbildning och kompetensutveckling i fokus ska VO-College bidra till att det finns många med rätt kompetens som vill arbeta inom vård och omsorg, både nu och i framtiden. Vårdföretagarna är, tillsammans med flera arbetsgivarorganisationer och fackförbund, engagerade på nationell nivå. Vi är glada över att många av våra medlemsföretag är aktiva på regional och lokal nivå. Ett av dem är Vardaga.

Når ut till skolor
I Gävle finns de båda äldreboendena Sjätte Tvärgatan och Villa Vallonen, vardera med 54 platser och ett 50-tal medarbetare. Åsa Andersson är verksamhetschef på Sjätte Tvärgatan, som 2022 firar 20 år i Vardagas regi, och sitter med i den regionala styrgruppen för Vård- och omsorgscollege i Gävleborg.

– För oss är det en viktig samverkan för att kunna påverka innehållet och kvaliteten i utbildningarna efter vad vi efterfrågar, och erbjuda eleverna en bra praktik och så småningom jobb. Genom VO-College når vi ut till skolor och får dessutom möjlighet att samverka med andra privata och kommunala aktörer och Arbetsförmedlingen.

Ulrika Haglund är verksamhetschef på Villa Vallonen och var tidigare med i den regionala styrgruppen, innan hon lämnade över till Åsa.

– Vardaga har funnits länge i Gävle som en av de första privata aktörerna och vi ser stora fördelar i att vara med. Vi ser till att prioritera praktikplatser för elever på utbildningar som är certifierade av VO-College eftersom vi genom vår samverkan lokalt och regionalt vet att de får med sig rätt kunskaper.

Flera medarbetare från VO-College
Genom att medarbetare på Sjätte Tvärgatan och Villa Vallonen genomgår VO-Colleges handledarutbildning får de en bra grund att stå på som handledare för praktiserande elever under utbildning. Många av de anställda på Vardagas äldreboenden i Gävle har själva utbildats på en certifierad skola i regionen, och flera av dem började med att jobba extra under utbildningstiden. Men det finns fler möjligheter inom ramen för VO-College.

– Två av mina medarbetare har precis fått sin undersköterskeexamen validerad efter att ha vidareutbildat sig från vårdbiträde. Valideringen är också en viktig del i VO-Colleges arbete, säger Åsa Andersson.

Flexibelt och spännande jobb
VO-Collegeveckan, som syftar till att lyfta möjligheterna med en yrkesutbildning inom vård och omsorg, pågår just nu för fullt. Åsa Andersson och Ulrika Haglund är eniga om att framtiden är ljus för den som väljer en yrkesbana inom vård och omsorg.

– Det är ett flexibelt och spännande jobb, aldrig enformigt. Det finns många olika inriktningar för exempelvis en undersköterska, så det handlar mer om vad som passar en. Dessutom är du i princip garanterad jobb. Tycker man om att arbeta med människor är det ett jättebra val.