Hoppa till innehåll
Anna Bergendal

Tre äldreboenden i veckan behöver öppnas till 2026

Under pandemin har behovet av nya äldreboenden i Sverige inte stått högt på dagordningen. Snarare har motsatt problem, tomma platser, varit vanligt då färre flyttat in på äldreboenden. Men utmaningen aktualiseras i en färsk rapport av Timbro som visar på ett skriande behov av nya äldreboenden under kommande år.

Natanael Kvidal har för Timbro gjort en upprepning av finansdepartementets tidigare beräkningar. Utöver att använda färska data har han förfinat analysen genom att inte bara utgå ifrån hur stor andel äldre som bor på äldreboende idag. Han har även tagit hänsyn till hur många boenden som beräknas byggas och läggas ned baserat på de senaste årens genomsnitt.

Sammanfattningsvis är byggtakten fortsatt på tok för låg. Rapporten förutsäger att 289 äldreboenden saknas till år 2026 och 418 boenden till år 2030. Hela tre nya äldreboenden i veckan skulle behöva öppnas för att möta behoven. Det är ett hisnande antal.

Här kan privata aktörer vara en del av lösningen. Att samverka med privata aktörer har flera fördelar: kommunen slipper en stor investering, som istället kan användas till andra angelägna ändamål. Privata aktörer bygger snabbt och utifrån många års erfarenhet, vilket bidrar till både kvalitet och kostnadseffektivitet. Men – för att fler ska våga göra en så pass stor satsning behövs långsiktiga och förutsebara villkor. Att återigen börja debattera vinster i välfärden gagnar inte investeringsviljan.

Det är inte rimligt att den som behöver en plats på ett äldreboende ska behöva vänta. En lång väntetid kan vara förödande för den som känner sig otrygg och isolerad hemma. Det innebär också en stor oro och belastning för anhöriga. Att planera en god tillgång till äldreboenden under kommande år bör därför ligga högt upp på varje politikers agenda.