Hoppa till innehåll
Näringspolitisk expert

Social­styrelsen återupptar kvalitetsmätningar i äldreomsorgen

I dagarna kom beskedet att Socialstyrelsen återupptar arbetet med ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. I undersökningen ger Sveriges äldre sin bild av hur bra deras äldreboende eller hemtjänst fungerar ur olika aspekter. Sammantaget har mätningen försenats med nästan ett år.

Vårdföretagarna har i skrivelser till regering, Socialstyrelse och riksdag pekat på vikten av att undersökningen genomförs regelbundet. Att följa och redovisa verksamheternas kvalitet är av betydelse för att ge såväl allmänhet som beslutsfattare en objektiv bild av hur väl äldreomsorgen fungerar. I en tid då äldreomsorgen ifrågasatts i den allmänna debatten är det kanske viktigare än någonsin att få reda på vad de äldre tycker om sin äldreomsorg.

Undersökningarna spelar också en viktig roll i att förbättra och utveckla svensk äldreomsorg. De är ett viktigt verktyg för att få information om hur väl en verksamhet fungerar. Genom analyser av resultaten identifieras satsnings- och utvecklingsområden för kommande år, såväl centralt hos en aktör som lokalt i en enskild verksamhet.

Vårdföretagarna anser att det behövs åtgärder för att säkerställa att liknande uppehåll inte inträffar igen och kommer att fortsätta att uppmärksamma frågan i dialog med Socialstyrelsen och politiken.