Hoppa till innehåll

Nationellt kompetenscentrum – en välkommen satsning

I regeringens budgetproposition meddelas att regeringen kommer att presentera ett myndighetsuppdrag för att utreda ett nationellt kompetenscentrum om intellektuell funktionsnedsättning och autism.

Det är en välkommen satsning. I Socialstyrelsens rapport Kompetens i LSS och boenden, som publicerades i mars i år, framgår att det finns behov av att höja kompetensen hos personal på LSS- boenden inom bland annat kommunikation, exempelvis kring alternativa kommunikationssätt och hjälpmedel för kommunikation. Det finns även behov av pedagogisk kompetens, exempelvis om tydliggörande pedagogik.

I rapporten föreslås inrättandet av ett kompetenscentrum, likt de kompetenscentrum som finns för anhöriga (NKA) och Svenskt Demenscentrum, för att skapa en nationell överblick genom att exempelvis samla in, strukturera och sprida kunskap, sammanställa utvärderingar och forskningsresultat, verka för att kunskapsutvecklingen ges en praktisk och tillämpbar inriktning, vara en länk mellan forskning, praktik och beslutsfattare samt fungera som ett nav i ett nationellt nätverk av forskning och utveckling.

Att regeringen nu går vidare med Socialstyrelsens förslag är utmärkt. Bland Vårdföretagarnas medlemsföretag finns många verksamheter för dessa målgrupper, med mycket stor kompetens och erfarenhet på området. Våra medlemmar kan och vill bidra, och deltar gärna löpande genom hela processen.