Hoppa till innehåll

Forskarna skriver i en debattartikel i Läkartidningen att:

”Spridningen av covid-19 inom äldreboenden under coronapandemin orsakades i första hand av spridning av viruset i samhället och mindre av förhållandena inom äldrevården.”

Författarna pekar också på ett saktfärdigt agerande av länderna när det gäller att skydda äldre, något som Vårdföretagarna också pekat på.

”Den främsta anledningen till att många länder drabbades av hög dödlighet vid äldreboenden är att de var långsamma med att begränsa samhällsspridningen av viruset. När de väl insett allvaret i situationen var de även långsamma med att vidta särskilda åtgärder för att skydda de äldre.”

Äldreomsorgen är en del av samhället – och det är svårt att förhindra att smittan tar sig in om den är etablerad i det kringliggande samhället. Författarnas slutsats är därför:

”De nya rön som lyfts fram i de båda rapporterna visar nu att det viktigaste för att skydda de äldre är att agera snabbt i syfte att begränsa samhällsspridningen. Ett sådant agerande kan rädda många liv.”

Studierna är en viktigt vetenskaplig pusselbit för att förstå de verkliga orsakerna bakom den höga smittspridningen på äldreboenden i Sverige och i andra länder. Vi kan konstatera att ideologiskt färgade förklaringar – som snabbt basunerades ut av flera ledande politiker och tyckare – inte åldrats väl.