Hoppa till innehåll

Gamla konflikt­frågor väcks till liv när ny politik ska formuleras

Med mindre än ett år kvar till valet pågår ett intensivt arbete i riksdagspartierna för att utveckla den egna politiken. Den ska tilltala både gräsrötterna och väljarna. Skillnaderna mellan den egna politiken och övriga partiers måste framstå som tydlig. Här kommer ”konfliktfrågor” – ofta ideologiska frågor där den egna uppfattningen distinkt avviker från de politiska motståndarnas – in i bilden. Synen på privata alternativ i välfärden och vinster är en sådan fråga, som på friskoleområdet väcks till liv inför Socialdemokraternas kongress i november.

Socialdemokraterna har inför sin kongress i början av november lagt fram flera förslag som påverkar privata välfärdsföretag, inom vård, skola och omsorg. Inget av dessa förslag är egentligen några nyheter, utan detta är politik som Socialdemokraterna länge har förespråkat men som man i och med Januariavtalet blev tvungna att pausa. Inte minst handlar det om att införa vinstbegränsningar, denna gång för friskolor med formuleringen ”förbjud vinstuttag ur skolan” utan närmare detaljer om hur det ska gå till. Vård och omsorg omfattas alltså inte av det förslag som partistyrelsen går fram med på kongressen, men det innebär inte att det är skrivet i sten. Om en majoritet av kongressombuden förespråkar en annan linje, vilket inträffade 2017, får partistyrelsen rätta sig efter det.

Socialdemokraterna är på intet sätt unika. I samtliga partier pågår nu ett intensivt arbete för att snickra ihop den politik som ska drivas i valrörelsen. Den ska i sin tur förankras och röstas igenom internt. Därefter krävs en majoritet i riksdagen. Det är oftast en lång väg att vandra, kantad av kompromisser eller avvisanden. Men – och det är viktigt att komma ihåg – det här handlar inte om regeringsförslag till riksdagen, utan interna förslag till en partikongress inför ett valår.

Debatten om vinst har varit högst närvarande i flera valrörelser och kanske blir denna inte något undantag. Som konfliktfråga har den dessvärre den skadliga och mycket olyckliga effekten att skymma sikten för de verkligt viktiga frågorna för alla som är i behov av vård och omsorg. Långa vårdköer, brist på äldreboendeplatser och en hållbar personlig assistans för att nämna några.

De fantastiska insatser som våra medlemsföretag och medarbetare står för i välfärdens vardag ska vi naturligtvis fortsätta att synliggöra i alla kontakter med politiker, oavsett vilka frågor som kommer att dominera i valrörelsen. Vi fortsätter också bidra med konstruktiva förslag på de utmaningar vården och omsorgen står inför och ser till att beslutsfattare runt om i landet har tillgång till relevant fakta och statistik. Det är ett viktigt uppdrag för Vårdföretagarna såväl under som mellan valrörelser.