Hoppa till innehåll

Coronakommissionen fick del av erfarenheter från Vård­företagarna

Under pandemin har den privat drivna sjukvården ställt om för att, vid regionernas sida, göra allt vi kan för att hindra spridningen av viruset, ta hand om svårt sjuka och upprätthålla livsnödvändig vårdkapacitet. Vad har den privat drivna vården bidragit med och vad är våra slutsatser? Om det handlade vårt möte igår med Coronakommissionen.

Vårdföretagarna träffade igår Coronakommissionen, tillsammans med branschföreträdare, för att diskutera den privat drivna sjukvårdens erfarenheter under pandemin. Vi berättade om den privatdrivna vårdens omställning under pandemin för att möta de nya vårdbehoven. Regionala skillnader i smittspridningen samt pandemins olika faser ställde krav på en flexibel samverkan mellan offentliga och privata vårdgivare inom sjukvården.

Personal har lånats ut till regionerna och verksamheter har ställt om för att avlasta akutsjukhusen. Nya samarbeten mellan akutsjukhus och privata vårdgivare har formats, som vi bör hålla i också i sjukvårdens vardag. Vårdcentraler ställde snabbt om sitt arbete och samverkade med vårdgrannar. Vårdcentraler har vidare tagit ansvar för vaccinering av äldre och riskgrupper, vid sidan om sitt vanliga uppdrag. I övergången till massvaccinering har de privata vårdgivarna ökat den samlade kapaciteten väsentligt.

Vitbok – nytt projekt om den privatdrivna vårdens erfarenheter

Pandemin satte stor press på hela sjukvårdssystemet som privata vårdgivare är en viktig del av. Styrningen och samverkan mellan regionerna och privata vårdgivare utmanades. I flera fall ledde det till en mer nära samverkan med ett gemensamt resursutnyttjande som ökade den samlade vårdkapaciteten. Vi bör behålla dessa samverkansmodeller för att kunna nyttja hela sjukvårdsystemet optimalt. Men det finns också viktiga lärdomar och slutsatser att dra för att bättre klara nästa samhällskris. Under mötet med Coronakommissionen berättade vi att branschen därför startar ett vitboksprojekt för att fortsätta utvärdera och samla ihop viktiga erfarenheter från pandemin. För oss är det självklart att bidra till det gemensamma lärandet och den fortsatta utvecklingen av svensk sjukvård.