Hoppa till innehåll

Under Vårdföretagarnas årsstämma 18 maj valdes Sofia Palmquist, koncernchef och verkställande direktör på Aleris Group, in som styrelseledamot i Vårdföretagarnas styrelse. Sofia har en bakgrund som civilekonom och har sedan 2001 varit verksam inom hälso- och sjukvården. I dag är hon koncernchef och verkställande direktör på Aleris Group som är ett av Skandinaviens ledande privata vårdföretag. Aleris Group bedriver specialistsjukvård i Sverige, Norge och Danmark med 4 700 medarbetare.

– Det är väldigt roligt att bli invald i styrelsen och jag ser fram emot att arbeta med utveckling tillsammans med andra, säger Sofia Palmquist.

Vidare berättar Sofia att hon brinner för att bidra till att skapa förutsättningar för att utveckla hälso- och sjukvården och att hitta sätt att göra det gemensamt med offentligt och privat. Genom att använda rätt resurser tillsammans och innovation ser Sofia möjligheten att ta utvecklingen framåt. Hon poängterar också vikten av att ta tillvara på den kompetens som redan finns och att möta patientens behov och samtidigt behålla medarbetarperspektivet.

Sofia hoppas i Vårdföretagarnas styrelse kunna bidra med sin långa erfarenhet av samverkan mellan offentligt och privat.

– Jag har alltid arbetat med utveckling och att lösa uppgifter tillsammans i olika konstellationer och samtidigt tagit tillvara på kraften hos medarbetare och patient. Min erfarenhet av arbete med innovation och digitalisering för att stärka kvaliteten kommer jag också att ta med mig in i styrelsearbetet.

Det som ligger Sofia nära här och nu är att öka innovationstakten och digitaliseringen för att skapa en så tillgänglig vård som möjligt. Det kommande året ser hon fram emot att fortsätta arbetet som accelererat under pandemin, att ställa om till en sjukvård där hela systemet används optimalt.

– Vi ska ta tillvara på det momentum som nu finns och använda oss av det vi har lärt oss under pandemin, avslutar Sofia.