Hoppa till innehåll

Covidkostnader: statliga löften får inte vara fritt val för kommuner och regioner att förverkliga

Regeringens löfte till vården och omsorgen är tydligt, covidrelaterade merkostnader ska ersättas. Men när snart sex månader av 2021 har passerat där kostnaderna fortsatt vara betydande vittnar våra medlemmar om något annat. Vårdföretagarna begär därför besked av landets regioner och kommuner – hur ska årets covidkostnader kompenseras?

Finansministern har vid flera tillfällen upprepat sitt löfte om att staten ska kompensera vården och omsorgen för covidrelaterade merkostnader som skyddsutrustning, personal och anpassningar i verksamheterna. Jag tvivlar inte på denna ambition, men den nyordning för i år där huvudmännens ansökan om ersättning slopats leder till problem för privata vård -och omsorgsgivare.

Förra året skickade regioner och kommuner ansökan om ersättning med fakturor till Socialstyrelsen. I instruktionerna till denna modell preciserades att kommuner och regioner skulle ta med privata utförares merkostnader i sina ansökningar. Tungrott, ja, men i alla fall en möjlighet för alla utförare att få sina merkostnader bedömda och ersatta. I år har regeringen valt en modell där regioner rekvirerar medel direkt hos Kammarkollegiet, utan ansökan baserat på befolkningsmängd istället för faktiska kostnader. Det är givetvis bra med enklare administration men när nu snart halva 2021 har gått är det få, om ens några, av våra medlemmar som fått ersättning för årets covidkostnader, trots att de statliga medlen finns att tillgå.

För kommunernas del har Vårdföretagarna fått besked om att de stora generella tillskott som staten tillfört kommunerna och omsorgen gör att det inte längre finns behov av särskilda riktade medel till covidkostnader. De förväntas täckas av de generella medlen. Det innebär dock en osäker situation för hur privata omsorgsgivare ska få ersättning för sina merkostnader, som fortsatt att vara betydande också i år – i synnerhet kostnader för skyddsutrustning.

Statliga löften får inte vara fritt val för kommuner och regioner att förverkliga.

Därför har Vårdföretagarna nu tillskrivit landets regioner och kommuner med begäran om besked – hur avser de att ersätta privata utförares covidrelaterade merkostnader i år?

Sedan tidigare har vi också bett regeringen att förtydliga i de instruktioner som omgärdar ersättningen så att det framgår att alla verksamheter, oavsett regiform, omfattas.

Vårt råd till våra medlemmar är att fråga, ligga på lokalt och regionalt och hänvisa till regeringens löfte om ersättning för covidkostnader. Om inte ekonomin ska stå i vägen för kampen mot smittspridningen är det nu hög tid för landets kommuner och regioner att infria statens löfte om kompensation.

Ta del av skrivelserna här: