Hoppa till innehåll

Privat vård avlastar covidvården i regionen

Den som läser de socialdemokratiska regionrådens debattartikel i Aftonbladet kan få intrycket av att den privat drivna sjukvården inte har stöttat akutsjukhusen under pandemin.

I själva verket har de privata vårdgivarna i nära dialog med sjukvårdsledningen i Region Stockholm, precis som under första och andra vågen, ställt om sin verksamhet för att hjälpa till att avlasta akutsjukvården.

Medarbetare hos de privata vårdgivarna med anestesi- och intensivvårdskompetens uppmuntras att tillfälligt arbeta på akutsjukhusen. Men framför allt har vårdinsatser som inte kan vänta, men som kan göras utanför akutsjukhusen, flyttats över till privata vårdgivare, som i vanliga fall bedriver planerad vård.

Privata vårdgivare gör nu canceroperationer, opererar frakturer som benbrott, behandlar allvarliga hjärtrubbningar och gör andra åtgärder som patienter behöver här och nu.

Det har frigjort resurser för covidvården inne på sjukhusen och många patienter har på så sätt kunnat få akut och nödvändig vård. Flera privata vårdgivare har också själva ansvar för vården för covid-19-sjuka patienter. Som exempel står en av de privata vårdgivarna för hela 25 procent av all covidvård i Stockholm.

Genom att flytta över ansvaret för vårdinsatser som inte kan vänta till privata vårdgivare kan regionen använda den privata vårdgivarens kapacitet och kompetens fullt ut och därmed nyttja hela sjukvårdssystemet optimalt.

Karin Liljeblad, näringspolitisk expert Vårdföretagarna