Hoppa till innehåll

Nyby vårdcentral ställer upp i vardag och kris

”Jag är otroligt stolt över vårdcentralen och min engagerade personal”. Så sammanfattar Marie Rådahl, verksamhetschef på Lidetas vårdcentral Nyby, sina känslor inför de stora insatser som utförts på Uppsalas största privat drivna vårdcentral under pandemin. Det är lätt att förstå varför när man hör hennes historia. 

I norra Uppsala, i ett socioekonomiskt blandat område, ligger Nyby vårdcentral som är en del av Lideta Hälsovård. Under de sju år som Marie Rådahl arbetat i verksamheten har antalet listade patienter nära dubblerats, från 6 700 till drygt 13 000. Det gör vårdcentralen, med ett brett utbud av primärvårdsverksamhet, till Uppsalas största privat drivna vårdcentral. 

– Vi har låg personalomsättning, en mottagning som sätter patienten i fokus och medarbetare som engagerar sig och är delaktiga i de beslut som tas. Det är viktiga anledningar till att vi vuxit de senaste åren, säger Marie Rådahl som blev verksamhetschef precis när spridningen av coronaviruset tog fart på allvar. 

Pandemin krävde omställning 

Marie berättar om hur förutsättningarna för verksamheten snabbt förändrades och tvingade fram en nödvändig omställning. Många vårdcentraler kan nog känna igen beskrivningen och stämningsläget i början av 2020. 

– Som chef behövde jag uppdatera mig kontinuerligt och dela information med mina medarbetare. Vi samlades varje morgon och gick igenom nya råd och riktlinjer från myndigheter och regionen. Vi tappade patienter, det var tomma tidböcker och vi kände en särskild oro för de multisjuka äldre som vi bevakar och vanligtvis har mycket kontakt med. Ekonomiskt var det ett hårt slag. 

Det intensiva arbete som omgående inleddes på Nyby vårdcentral kan inte beskrivas som något annat än insatser utöver det vanliga. Marie Rådahl berättar om omställningen. 

– Vi kände ett stort ansvar gentemot samhället att ställa upp så mycket vi kunde. Genom fastighetsägaren fick vi, utan extra kostnad, låna en tom lokal i vårt hus för att kunna fortsätta driva infektionsmottagningen utanför vårdcentralen. Det har vi gjort sedan i mars 2020. Jag hörde också av mig till regionen för att erbjuda vår hjälp med PCR-testning, vilket de tackade ja till. Då upprättade vi en provtagningsenhet under eftermiddagar, kvällar och helger. 

Styrkan i att samarbeta 

I samtalet med Marie blir det alltmer uppenbart att hennes berättelse inte bara handlar om Nyby vårdcentral utan också om samarbetet mellan flera olika aktörer i närsamhället. Utöver den redan nämnda fastighetsägaren ställde ICA-butiken i området upp med tryck av affischer med information om möjlighet till covid-testning på vårdcentralen. 

– Jag är oerhört tacksam över alla som ställer upp i vårt närområde och tycker att den här tiden har varit en ögonöppnare vad gäller styrkan i att samarbeta. Fler har sett behovet av och möjligheterna med att göra saker tillsammans. 

När den första fasen av vaccineringen var inom räckhåll påbörjades ännu ett samarbete och Nyby vårdcentral fick ännu ett uppdrag som vaccinatör av invånare i fas 1. 

– När det handlar om att vaccinera äldre personer mitt under en pandemi finns det tydliga regler för hur det ska utföras, vilket också ställer krav på lokalerna. Precis intill vårdcentralen finns en kyrka med ett stort dagrum med ingång på ena sidan och utgång på andra. Kyrkan ställde upp direkt och lånade ut rummet till oss under tio veckor. 

Stora sociala behov 

Två sjuksköterskor har arbetat med vaccineringen i kyrkans lokaler, med en läkare på plats och ytterligare en ambulerande som observerar de nyvaccinerade äldre. Totalt har närmare 2 000 personer över 65 år vaccinerats i Nyby vårdcentrals regi. Under arbetets gång uppmärksammade medarbetarna ett behov som många hade, vid sidan av det medicinska. 

– Det var skid-VM när vi vaccinerade och kyrkan hade satt upp en stor TV i väntrummet där många dröjde sig kvar. För flera personer blev det ett sällsynt socialt tillfälle som de var tacksamma för. Behovet av mänsklig kontakt märker vi också av när patienter ringer. Kommer man äntligen fram och får prata med någon är det ofta mycket annat som tas upp också. 

Goda relationer med regionen 

Marie Rådahl talar positivt om samarbetet med Region Uppsala under pandemin. Hon lyfter särskilt fram att regionen i de flesta frågor behandlat privat drivna vårdcentraler på samma sätt som de egna. Ett viktigt beslut om att under flera månader ersätta vårdgivare som drabbats av avbokade patientbesök togs i maj 2020. Nyby vårdcentral har också, utöver insatserna i egen regi, lånat ut två sjuksköterskor till regionens verksamhet när deras behov var som störst. Med de stora uppdämda vårdbehoven som följer i spåren av pandemin hoppas Nyby kunna bygga vidare på de goda relationerna med Region Uppsala. 

– Vi har vaccinerat i fas ett och jag har bett regionen att höra av sig om det skulle behövas ytterligare hjälp. Nu, när de äldre är vaccinerade, ser vi ett stort behov för alla med diabetes, kol, astma och hjärtsvikt att återigen få komma regelbundet till vårdcentralen och få den vård de behöver. Vi försöker också fånga upp dem som suttit hemma under lång tid och gör hembesök när det är bästa alternativet.   

Stolthet över medarbetarna 

När Marie slutligen reflekterar över vad som kunde gjorts annorlunda under pandemin handlar det främst om informationsrelaterade frågor. Hon upplevde att ansvarsfördelningen mellan kommunen och regionen inte var helt klar, i synnerhet under vaccineringen då förseningar och problem med brevutskick satte käppar i hjulet. I ett område som Nyby, där alla inte kan tillgodogöra sig information på svenska, hade det dessutom behövts större insatser för att nå ut. Men på det stora hela är det – trots en lång och prövande tid – andra känslor som dominerar. 

– Jag är så otroligt stolt över vårdcentralen och mina medarbetare. De har visat ett enormt engagemang gentemot alla våra patienter och verksamheten. Hela tiden med patienten i fokus och inställningen att ”vi löser det”.