Hoppa till innehåll
Gertrud Öjetoft, regionchef för Vardaga Äldreomsorg.

”Viktigt att våra ledare kan påverka och ta beslut”

Statsminister Stefan Löfven har vid flera tillfällen upprepat målsättningen om att Sverige ska ha världens bästa äldreomsorg. Då är gott ledarskap en viktig faktor. På Vardaga Äldreomsorg jobbar alla ledare utifrån en gemensam värdegrund i syfte att skapa motivation och engagemang hos deras medarbetare.

Vardaga är en privat aktör inom äldreomsorgen med över 100 boenden över hela landet. De arbetar med ett decentraliserat ledarskap och med lokala ledningsgrupper. Ledningsgrupper med verksamhetschefer och gruppchefer finns på varje enskilt boende utspridda över landet. Man utbildar alla anställda med ledaransvar utifrån en gemensam modell och värdegrund som bygger på respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.

– Det handlar mycket om att ha en gemensam syn på ledarskapet. Våra ledare är coachande och jobbar aktivt med feedback och beröm, de ska finnas där för sina medarbetare, säger Gertrud Öjetoft, regionchef för Vardaga Äldreomsorg.

Hon säger också att det är viktigt att alla ledare ska ha förtroende att ta eget ansvar och fatta beslut när det behövs. De ska känna att det är enkelt att påverka verksamheten med egna innovativa idéer.

En gemensam verktygslåda för framgångsrikt ledarskap

För att alla Vardagas chefer och ledare ska dela samma kunskap kring den gemensamma värdegrunden genomför alla nya ledare en utbildning som handlar om att leda sig själv såväl som att leda andra. Utbildningen består av totalt sex utbildningsdagar för verksamhetschefer och fyra för gruppchefer. Man går två utbildningsdagar per gång och får öva på praktiska moment i sin egen verksamhet under några veckor för att sedan ta med sig sina lärdomar och frågeställningar till nästa utbildningstillfälle.

– Det handlar också om att träffa andra personer i liknande situation, att få chansen att nätverka och utbyta kunskap om varandras verksamheter, säger Gertrud Öjetoft om ledarskapsutbildningen.

Utbildningen ger verktyg för coachning och hur man genomför olika typer av samtal, exempelvis utvecklingssamtal med medarbetare eller hur man för samtal med anhöriga. Andra delar av utbildningen handlar om hur man bäst skapar motivation hos sina medarbetare och hur man jobbar aktivt med att ge och ta emot feedback. Många verksamhetschefer känner sig trygga med utbildningen i ryggen. Man har fått verktygen för att hantera allt från konflikter och gruppdynamik till mål och förändringsarbete.

– Jag har verksamhetschefer utspridda över ett stort geografiskt område och därför ger dessa utbildningstillfällen även mig insikter i hur jag ska vara en bra ledare, berättar Gertrud.

Ser sjuksköterskorna som ledare

Även de sjuksköterskor som är anställda och jobbar i de olika verksamheterna har möjlighet att gå en anpassad ledarskapsutbildning som kallas ”Att leda utan att vara chef.”

– Vi uppmärksammar sjuksköterskornas viktiga roll, säger Gertrud Öjetoft.

Hon menar att en del av sjuksköterskans roll handlar om att coacha och leda andra medarbetare. Därför vill man ge dem samma förutsättningar som andra ledare i organisationen.

Vikten av en närvarande ledare

I slutet av 2020 släppte Coronakommissionen en delrapport om äldreomsorgen som pekade på att många enhetschefer sitter med för många anställda vilket leder till att det är svårt att vara en närvarande och stödjande ledare. Gertrud Öjetoft förstår att det är problematiskt om en ledare har för många medarbetare under sig. På Vardaga ska en ledare inte ha ansvar för mer än 15 personer. Man värdesätter tiden som behövs för att ge uppmärksamhet, coachning och stöttning till var och en av sina medarbetare.

Alla ledare arbetar i digitala verktyg med system för anställning, rehabuppföljning, tidsrapportering, fakturering och uppföljning av ekonomi. Med dessa verktyg underlättas administrationsarbetet och ger ledaren mer tid för sina boende och medarbetare.

På Vardaga är det är viktigt att ledarskapet är nära verksamheten för att inge trygghet hos boende, anhöriga och medarbetare. Livskvaliteten hos de boende är av största vikt och därför är det värdefullt att gruppcheferna finns på plats. Som regionchef har Gertrud ansvaret att utöva gott ledarskap trots att alla är utspridda på olika geografiska platser.

– Jag har kontinuerlig dialog med chefer och medarbetare som är utspridda olika verksamheter. Vi pratar bland annat om hur deras arbete fungerar och ser över måluppfyllelse. Det fungerar bra att föra denna dialog på distans vilket det även gjorde innan coronapandemin.