Hoppa till innehåll

Möjligheten att påverka är grunden för en välmående verksamhet

Attendo är ett av de större företagen som driver äldreboenden runt om i landet. För att säkerhetsställa den bästa omsorgen i deras olika verksamheter jobbar alla ledare och medarbetare efter en gemensam värdegrund som bygger på omtanke, engagemang och kompetens. 

Alla är med och utvecklar verksamheten 

Attendo har omkring 25 000 medarbetare i Sverige, Finland och Danmark med närmare 700 verksamhetschefer utspridda i olika omsorgsenheter. På flera av deras äldreboenden arbetar teamledare och de har i regel ansvar för en och två avdelningar. De jobbar med samordning och uppföljning i det dagliga arbetet med mellan fyra och sex medarbetare under sig. 

Stor vikt läggs vid att alla medarbetare ska trivas på jobbet och att de ska känna engagemang och delaktighet i sitt arbeteLedare uppmuntras att ha en aktiv dialog med sina medarbetare och ett ansvar att visa förtroende för sina medarbetare genom att delegera ansvar. 

– Målet är att alla som jobbar hos oss ska känna att de är viktiga, gör skillnad och att de får ta eget ansvarMed det uppdrag vi har är det viktigt att beslut fattas så nära omsorgstagarna som möjligt, säger Martin Tivéus, koncernchef på Attendo. 

Förutom att man som ledare ska känna förtroende för att fatta egna beslut uppmuntras man till att uttrycka egna idéer och tankar för utveckling av verksamheten. Utbildningar och forum anordnas flera gånger per år där verksamhetschefer och regionchefer får möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap och bidra till att utveckla den gemensamma operativa modellen.  

På dessa möten kan verksamhetscheferna driva egna förbättringsprojekt inom sin region, som även kan komma att användas i hela organisationen. Idag arbetar exempelvis Attendo med ett digitalt planeringssystem som är baserad på ett system som byggdes av en lokal verksamhetschef. 

 Grunden för välmående och engagemang är att så många möjligt kan påverka hur verksamheten drivsVälmåendet hos ledare och medarbetare påverkar hela verksamheten och är viktigt för att skapa trygghet hos boende och närstående, säger Martin. 

Gemensam ledarskapsmodell  

För att ge sina ledare de bästa förutsättningarna till gott ledarskap har man tagit fram en ny gemensam ledarskapsmodell som bygger på lärande, utveckling, affärsmannaskap och kommunikation 

Lärande och utveckling handlar om att omsätta Attendos värderingar i ledarrollen. Att ta ansvar för att alla medarbetare känner engagemang, att rätt kompetens finns tillgänglig och att man alltid visar omtanke för individenAffärsmannaskapet handlar om att sätta omsorgstagaren i centrum och att jobba utifrån målsättningar för att nå resultat. 

 Kommunikation är a och o för ett lyckat ledarskap. Att kunna lyssna för att förstå och ge och ta emot feedback, säger Martin Tivéus och menar på att allting faller om man inte är duktig på att kommunicera som ledare. 

Tillgänglig kunskap med digitala verktyg  

Attendo är en lärande organisation och erbjuder sina ledare och medarbetare regelbunden kunskapsutvecklingI appen Appendo, som alla medarbetare sedan 2020 använder som arbetsverktyg, har man tillgång till en utbildningsplattform med utbildningar anpassade för ens yrkesroll och vilket segment man arbetar i.  

– Vi tror på att ha kortare utbildningar oftareI det här yrket är tid ofta en bristvara och utbildningarna behöver därför finnas lätt tillgängliga och uppdelade i mindre delar. säger Martin. 

Förutom kunskapsplattformen har man via telefonen tillgång till scheman, insatsplanering och kommunikation mellan medarbetare. Dokumentation ska läggas till under året. Genom smarta verktyg som sparar tid kan man som ledare förhoppningsvis vara mer närvarande för sina medarbetare. 

– I den här branschen finns det en utmaning i att vara en närvarande och stöttande ledare. Som verksamhetschef måste man vara till för alla, både personal, omsorgstagare, närstående och uppdragsgivare. Därför är det viktigt att säkerhetsställa så bra struktur och support som möjligt, säger Martin 

Under Coronapandemin har Attendos struktur kring hur ledare och medarbetare jobbar med digitala verktyg varit en extra tillgång. Både för att underlätta utbildning och informationsspridning i en tid där fysiska möten varit svårt, men även för att spara tid när när rutiner för smittskydd och omsorg av Covid-smittade krävt mer bemanning.  

Viktigt att rekrytera rätt typ av ledare 

Förutom att Attendo jobbar aktivt med att erbjuda sina medarbetare uppdaterad kunskap och kompetensutveckling är de noga med att rekrytera rätt typ av ledare. Förutom att de bör sitta på en viss grundkunskap om ledarskap ska de även ha en passion för att stötta människor till en bättre vardag. 

– Jag har alltid drivits av att göra skillnad för människor, något jag delar med många kollegor på AttendoDet är en drivkraft som jag tror är viktig för alla ledare inom omsorgenVårt uppdrag är att stärka individer med omsorgsbehov till ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Man behöver brinna för att göra skillnad, säger Martin Tivéus.