Hoppa till innehåll
Anna Bergendal

Har du förslag på hur svensk äldreomsorg bör utvecklas?

Trycket på politiken att vidta åtgärder inom äldreomsorgen i pandemins kölvatten har resulterat i en rad olika förslag. Regeringen har också tillsatt en utredning i syfte att stärka  den statliga regleringen av äldreomsorgen. Även om kommunerna tillfälligt fått förstärkningar, sätter den demografiska utvecklingen press på kommunernas ekonomi och driva fram förändringar.

Vårdföretagarna ser fortsatt behov av att vara del i debatten och bidra med vår bild av hur äldreomsorgen bör utvecklas. Därför sjösätter vi nu en fortsättning på det arbete som inleddes i höstas med rapporten Äldreomsorgen – den svaga länken i Sveriges coronastrategi? som belyste pandemin ur de privata utförarnas perspektiv och lade fram förslag för en stärkt beredskap. Det fortsatta arbetet har ett bredare fokus på förslag som kan höja kvaliteten på äldreomsorgen – inte minst vad som krävs för att privat driven omsorg ska kunna bidra till det. Arbetet kommer pågå under våren och en bit in på hösten.

Företräder du ett medlemsföretag och vill du vara med och bidra till arbetsgruppen är du välkommen att höra av dig. Det kan ske genom medverkan i den referensgrupp där förslag diskuteras eller genom att maila in förslag på frågor som bör adresseras.

Har du frågor eller medskick är du välkommen att kontakta Anna Bergendal, näringspolitisk expert äldreomsorg via anna.bergendal@vardforetagarna.se eller 072-550 42 80.