Hoppa till innehåll

Flera bra förslag från IVO

I dagarna presenterade Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, sin årliga rapport Vad har IVO sett?, med iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för verksamhetsåret 2020. Ett område som lyfts i rapporten är kriminalitet inom personlig assistans, där IVO under 2020 presenterade flera förslag för att öka effekten av myndighetens granskningar av oseriösa aktörer i branschen. Vårdföretagarna välkomnar dessa förslag, kring utökade sanktionsmöjligheter, större tillgång till information och ökad myndighetssamverkan.

Att riva sekretesshinder mellan myndigheterna, så att man på bästa sätt kan lägga pussel och granska oseriösa eller kriminella aktörer, är viktigt, liksom en utökad samverkan. Om det finns information hos exempelvis Försäkringskassan eller Skatteverket som skulle hindra en aktör att få tillstånd att bedriva personlig assistans är det oerhört viktigt för kvaliteten och seriositeten i branschen att IVO kan ta del av den informationen. Men det handlar också – ur branschens perspektiv – om att skapa jämlika spelregler. När kriminella aktörer tar genvägar och marknadsandelar sker det såväl på assistansanvändarnas och assistenternas som de seriösa anordnarnas bekostnad.

Ett av IVO:s förslag, att Försäkringskassan ska kunna stoppa utbetalningar till assistansanvändare som anlitar anordnare utan tillstånd, har plockats upp av regeringen och är nu ute på remiss. Remissvar ska vara inne 31 mars.

IVO har även föreslagit att assistansanordnare med tillstånd ska ha en skyldighet att anmäla om verksamheten pausas, och att myndigheten ska ha rätt att återkalla tillstånd som inte utnyttjas. Detta är positivt, eftersom det skulle minska risken för att kriminella aktörer kan ta en genväg in i branschen genom befintliga tillstånd.

Personlig assistans är en bransch som präglas av drivna och passionerade människor som brinner för att leverera assistans med god kvalitet till assistansanvändarna. Det ska inte finnas några oseriösa eller kriminella aktörer i den här branschen. Vårdföretagarna välkomnar utökad myndighetssamverkan och smartare lösningar för att stoppa de kriminella aktörerna.