Hoppa till innehåll
Rapporter

Analys av smittspridning på äldreboenden

    Kapitel

Analyser av data från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och 133 äldreboenden visar att smittspridningen i samhället har ett tydligt samband med smittspridningen till äldreboendena.

Vård­företagarna har låtit det oberoende analys­företaget Sirona AB studera sambandet mellan en stor mängd variabler för att hitta faktorer som samvarierar med smittspridningen till äldreboenden. 

Resultaten visar att det finns ett mycket tydligt samband med smittspridning i det omgivande samhället och smittan på äldreboenden. Det finns även ett tydligt samband mellan smitta hos personal och smitta bland de äldre. 

Ta del av hela analysen här.