Hoppa till innehåll
Stora Sköndal är på många sätt en berättelse om värdegrundsbaserad privat vård och utbildning som sträcker sig tillbaka till 1905. På det vidsträckta området söder om Skogskyrkogården i Stockholm inrättades utbildningar för diakoner och socialarbetare, samt öppnades vårdhem för epileptiker och alkoholister.

Idag arbetar 650 anställda i den idéburna organisationen som täcker in en stor del av paletten inom vård och omsorg och som inom sin högskola även inrymmer utbildning och forskning. Verksamheterna finns idag framför allt i Sköndal men även i Nacka och Vällingby. I Sköndal kommer även en ny stadsdel växa fram. Genom det helägda dotterbolaget Framtidens Stora Sköndal ska bostäder, verksamhetslokaler och mötesplatser byggas på området.

Fast det har hänt mycket på 115 år är grundtanken densamma: att alla människor är lika värda.

“Vi har en värdegrund som genomsyrar alla led och som vi arbetar med dagligen. Våra värdeord är omtanke, förändring och jämlikhet. Vi måste jobba likadant allihop, och leva som vi lär. Och det lyckas vi med. Oavsett vilket jobbtitel och lön du har är alla lika viktiga här, det vet våra medarbetare om. Det skulle inte funka om jag parkerade en Porsche utanför dörren varje morgon”, säger Åsa Andersson.

Bytte arbetsgivarorganisation
När Åsa tillträdde som direktor för Stiftelsen Stora Sköndal för tio år sedan fanns alltså ett rikt arv att förvalta. Men också – som för många företag och organisationer med en lång historia – en stor utmaning i att gå i takt med sin samtid och navigera som en privat aktör i ett stundtals snårigt vårdpolitiskt klimat. En stor förändring Åsa tidigt genomförde var att byta arbetsgivarorganisation till Vårdföretagarna.

“Den tidigare arbetsgivarorganisationen drev inte våra frågor överhuvudtaget. Vi var tvungna att bli mer professionella i vår arbetsgivarpolitik, därför var vi tvungna att byta till en arbetsgivarorganisation som driver rätt frågor och som tar hand om oss. Jag hade goda erfarenheter av Vårdföretagarna sedan tidigare så det var ett enkelt val för mig”, säger hon.

En stark röst i den politiska debatten
Enligt Åsa kommer den idéburna sektorn ibland i skymundan i samhällsdebatten, att många – både allmänhet och politiker –  har svårt att placera en aktör som Stora Sköndal eftersom stiftelsen inte tillhör den offentliga sektorn men inte heller är ett vinstutdelande privat företag. Eventuella vinster återinvesteras direkt i verksamheten, eftersom det inte finns några aktieägare att dela ut pengar till.

“För en del är det lite kontroversiellt att en stiftelse är med i Vårdföretagarna som är för vinster i välfärden. Men vi brottas med samma frågor som många privata aktörer, och som medlem i Vårdföretagarna kan vi tillsammans ha en mycket större politisk påverkan än vad en mindre organisation någonsin skulle kunna skapa på egen hand”.

Juridisk rådgivning ett samtal bort
Att Stiftelsen Stora Sköndal har nytta av Vårdföretagarnas näringspolitiska funktion är en viktig del av medlemskapet. Den andra delarna utgörs av arbetsgivarservice, rådgivning, utbildning och nätverkande.

“Vårdföretagarna ger oss snabb juridisk hjälp i både små och stora frågor, och erbjuder seminarier, föreläsningar och utbildningar som är utvecklande för våra anställda”, säger Åsa Andersson som även ser att medlemskapet också kan vara en fördel ur ett rekryteringsperspektiv.

“Många som söker sig till oss kommer från vårdföretag som också är med i Vårdföretagarna. Då vet man förutsättningarna och hur kollektivavtalen ser ut, åtminstone i Stockholm”.

Bli medlem i Vårdföretagarna

Vårdföretagarna är Sveriges ledande organisation för vård- och omsorgsgivare. Vi samlar 2 000 medlemsföretag med över 100 000 årsanställda. Ett medlemskap i Vårdföretagarna ger ditt företag tillgång till arbetsrättslig rådgivning i toppklass och en stark röst i samhällsdebatten som bevakar dina intressen.

Läs mer om medlemskapet och boka ett introduktionsmöte!