Hoppa till innehåll

På fem år har Lansen Omsorg i Vimmerby växt från ett till fyra LSS-gruppboenden samt startat en daglig verksamhet. Framgångsfaktorerna är ett ständigt pågående kvalitetsarbete och ett inkluderande ledarskap. “Medarbetarna är vår största tillgång”, säger Marcus Hamlin, vd.

I juni 2015 öppnade Lansen Omsorgs första gruppboende för sex personer i småländska Vimmerby, ett halvår senare var det fullt. Idag ger vårdföretaget stöd och service åt 24 boende på fyra gruppboenden och har 30 anställda.

Lansen må vara fem år gammalt, men erfarenheten går lång tid tillbaka. På 1960-talet drev Marcus Hamlins farfar ett sjukhem i närliggande Målilla, och under uppväxten hade hans föräldrar ett behandlingshem i Vimmerby.

“Jag brukar skämtsamt säga att jag är 45 år gammal och har 43 år i branschen. Det är väl lite att ta i, men från 13 års ålder blev jag delaktig i mina föräldrars verksamhet. Vikten av ett bra bemötande har jag fått lära mig sedan barnsben.”

Kvalitet skapar resultat
Att driva ett växande vårdföretag handlar i grunden om att skapa förtroende hos alla berörda: hos de boende och deras anhöriga, givetvis, men också hos de anställda och uppdragsgivarna.

“För oss har det från dag ett handlat om en sak: att ha kvalitet i fokus precis hela tiden. Kvalitet måste genomsyra hela verksamheten och innefatta allt och alla. De boende, personalen, hälsosjukvården, fastigheterna och så vidare. Det är ett långsamt arbete men ger bra resultat i det långa loppet”, säger Marcus Hamlin och berättar att företaget har en halvtidstjänst som enbart arbetar med kvalitet.

För att få engagerade, initiativrika och handlingskraftiga medarbetare delegerar Marcus och arbetsledningen så mycket som möjligt. På Lansen uppmuntras personalen att hitta egna lösningar när det uppstår problem och utmaningar i vardagen.

“Det finns ju inget som säger att chefernas lösning skulle vara bättre, tvärtom tror jag att det är viktigt att vara så verksamhetsnära som möjligt i många beslut. Hos oss får alla känna sig delaktiga och betydelsefulla, det tror jag är otroligt viktigt. Medarbetarna är vår största tillgång”.

Får rådgivning i arbetsgivarfrågor
Redan innan Lansens första gruppboende öppnade blev företaget medlem i Vårdföretagarna, en bransch- och arbetsgivarorganisation som samlar runt 2 000 privata vård- och omsorgsgivare.

“Från början handlade det om att vi ville säkra en bra och tydlig dialog med facket, och då är det bra att ha ett kollektivavtal. Men snart upptäckte jag att Vårdföretagarna också hade ett stort kvalitetsintresse och förmåner vi har stor nytta av”, säger Marcus Hamlin.

För om det var kollektivavtalet som fick Marcus och Lansen att söka sig till Vårdföretagarna, är det engagemanget, rådgivningen, utbildningarna, förmånerna och framför allt kvalitetsarbetet som har gjort att relationen har fördjupats.

“Vårdföretagarna gör mycket för oss, både i vår vardag och i det längre perspektivet. Vi kan exempelvis kontakta deras rådgivning och ställa specifika arbetsgivarfrågor och oftast få svar samma dag. Och genom att byta företagsförsäkring till den som Vårdföretagarna erbjuder har vi fått en mer heltäckande försäkring för en tredjedel av priset”.

Nätverkar med andra vårdföretag
En viktig del av medlemskapet är de återkommande nätverksträffarna, där Marcus Hamlin möter andra privata vårdföretag och kan både ge och ta emot tips som kan utveckla verksamheten och vässa erbjudandet. Det var på en nätverksträff han fick inspiration till att satsa på en daglig verksamhet på en liten gård i den norra delen av Vimmerby.

“Den dagliga verksamheten ger våra boende sammanhang i vardagen, något att se fram emot. De kan exempelvis klyva ved eller pyssla i växthuset – eller inte göra något alls, ibland är det bara skönt att byta miljö en stund. Så här i efterhand önskar jag att vi skulle haft en daglig verksamhet i fokus från början”, avslutar han.

Bli medlem i Vårdföretagarna

Vårdföretagarna är Sveriges ledande organisation för vård- och omsorgsgivare. Vi samlar 2 000 medlemsföretag med över 100 000 årsanställda. Ett medlemskap i Vårdföretagarna ger ditt företag tillgång till arbetsrättslig rådgivning i toppklass och en stark röst i samhällsdebatten som bevakar dina intressen.

Läs mer om medlemskapet och boka ett introduktionsmöte!