Hoppa till innehåll

Under oktober infaller bröstcancermånaden – en månad som finns till för att uppmärksamma och öka medvetenheten kring bröstcancer. Därför är det passande att Svensk Sjuksköterskeförenings pris ”Årets ledare i omvårdnad” tilldelades ingen mindre än Maria Gränström, chef och omvårdnadsledare vid Bröstcentrum på Capio S:t Görans sjukhus.

Det är Marias sätt att leda med tydlighet, nyfikenhet och lyhördhet som gör henne till årets ledare ­– men ingenting hade varit möjligt utan teamets insats, menar Maria själv.

– Jag är oerhört stolt och glad att min verksamhet blir uppmärksammad. Jag tror att nyckeln är att kunna se alla medarbetares olikheter och potential, och sedan nyttja egenskaperna på bästa sätt. Jag är stolt över mig själv, och att jag har lyckats sätta ihop bra team där vi alla kompletterar varandra. Vi vinner det här priset tillsammans.

Ökat behov under kristider

Förmågan att kunna se varje individ och dess specifika kompetens har varit extra viktig under pandemin – och Marias sätt att arbeta utmärks av just detta. Rätt medarbetare ska få vara delaktig i rätt del av förändringsarbetet, och alltid motiveras till fortsatt positiv utveckling.

– Pandemin innebar en komplex och oviss vårdsituation för alla inom vården, berättar Maria. Jag var drivande i att alla medarbetare på min avdelning skulle kunna arbeta hemifrån och beställde digital utrustning som laptops. Jag initierade även att dokument- och patientinformation byttes ut på intranätet, så att allt kunde visualiseras tydligt, och samtidigt vara lättåtkomligt för mina medarbetare.

När Maria sedan själv blev sjuk i covid-19 och var borta från arbetet i tre veckor, var det tur att hon hade agerat snabbt, fortsätter hon.

– När mina två fantastiska operativa teamledare gick in och axlade rollerna som tillfälliga chefer underlättade det att det fanns uppdaterade rutiner, så de kunde koncentrera sig fullt ut på att leda verksamheten.

Resurseffektiv omvårdnad av bröstcancerpatienter

När bröstcancermånaden nu är högaktuell, vill Maria öka medvetenheten om bröstcancer hos allmänheten, men också fortsätta arbeta mot en mer resurseffektiv verksamhet på Capio S:t Görans Bröstcentrum. Målet är att ge patienterna en så god medicinsk och psykosocial omvårdnad som möjligt. Ledorden för att lyckas med detta är digitalisering, automatisering, förenkling och spårbarhet.

– Vi tänker hela tiden enligt LEON-principen, ’lägsta effektiva omhändertagen nivå’. Detta betyder att rätt resurs ska göra rätt sak. För att skapa tidsvinst jobbar vi även med att på ett förenklat och automatiskt sätt kunna mäta och ta fram regelbundna data och spårbarhet. Alla enheter och professioner borde ha det som gemensamt mål, säger Maria.

Ett betydelsefullt pris

I sin nominering till ”Årets ledare i omvårdnad” beskrivs Maria som en lyhörd, innovativ, modig, nyfiken och orädd ledare. Hon är oerhört tacksam för priset, men för Maria själv visar priset på något ännu större än bara hennes ledarskap.

– Man får aldrig glömma att bakom varje stark ledare, står en ännu starkare medarbetare. En medarbetare som oavsett pandemi eller vardag, drar sitt strå för en bättre vård med patienten i fokus. Tack till mina fantastiska medarbetare!