Hoppa till innehåll

Svar från medlemsföretagen bidrar med viktiga insikter i Vårdföretagarnas näringspolitiska arbete. Sabina Joyau, näringspolitisk chef, berättar om den stora nyttan med undersökningar och varför de just nu duggar tätare än vanligt.

Hur arbetar Vårdföretagarna med undersökningar till medlemsföretagen?
– Vi har sedan lång tid tillbaka Vårdföretagarpanelen, där vi ett antal gånger om året ställer frågor till företagsledarna i våra 2 000 medlemsföretag. Vi hanterar panelen på egen hand och kan därför med kort varsel komma ut med enkäter och undersökningar. Det är oerhört värdefullt.

Vad betyder svaren i Vårdföretagarpanelen för det näringspolitiska arbetet?

– De är ett mycket viktigt underlag till vårt arbete och ett unikt material. Vi kan med hjälp av svaren ge beslutsfattare och media en fördjupad bild av läget och behoven inom privat vård och omsorg. Vi presenterar resultaten när vi träffar politiker och myndigheter för att öka insikten och förståelsen för företagens verklighet och vilka förbättringar som behöver komma till.

Kan du ge några konkreta exempel på hur svaren från undersökningarna använts?

– Under pandemin har svaren om vilken tillgång till skyddsmaterial som företagen hade i våras varit väldigt viktig. Dels i arbete med att få med privata vård- och omsorgsgivare i Socialstyrelsens och länsstyrelsernas inventering och fördelning av skyddsutrustning. Men också när vi nu bistår coronakommissionen i deras första deluppdrag om smittspridningen inom äldreomsorgen. Företagens bedömningar om coronakrisens påverkan på såväl ekonomi som verksamhet har också använts flitigt i våra samtal med regeringen och riksdagen om krispaketens villkor och innehåll.

Det har varit fler undersökningar än vanligt på senare tid. Vad beror det på?

– Coronapandemin har inneburit ett väsentligt högre tempo än vanligt i politiken. Krispaket har tagits fram på nära nog nolltid och villkoren för verksamheterna snabbt förändrats. Här har våra medlemsföretags inspel varit avgörande för att vi ska landa rätt i våra förslag och argument gentemot politiken. Även Svenskt Näringsliv och Almega har av samma skäl efterfrågat företagens erfarenheter, vilket innebär att det har gått ut fler undersökningar än vanligt. Jag vågar nog utlova att det resten av året kommer att fortsätta på detta sätt.

Något sista medskick?

– Vardagen i våra medlemsföretag är ofta hektisk och det är inte självklart att det finns tid över för att besvara enkäter. Men jag vill verkligen understryka vilken stor nytta vi har av svaren, inte minst i dessa tider.

Är du företagsledare i ett av våra medlemsföretag och saknar utskick från Vårdföretagarpanelen? Vi är mycket tacksamma om du kontaktar info@vardforetagarna.se, så ser vi till att du kommer med i framtida utskick.