Hoppa till innehåll

Idag har Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna ställt krav på regeringen att omgående utreda ett renodlat statligt huvudmannaskap för personlig assistans, så att ny lagstiftning kan komma på plats under denna mandatperiod. Det är ett utmärkt förslag. Vårdföretagarna har länge argumenterat för ett renodlat statligt huvudmannaskap, liksom Sveriges kommuner och regioner, SKR. Det föreslås även i LSS-utredningen, som nu under hösten är ute på remiss.

Ett renodlat statligt huvudmannaskap skulle minska risken för olikbehandling i olika delar av landet, även om vi vet att det även finns regionala variationer i Försäkringskassans beslut. Det skulle också bidra till att minska risken för integritetskränkande minutjakt, minska assistansanordnarnas administrativa börda samt innebära en enhetlig schablonersättning över hela landet – idag finns som bekant ett antal kommuner som valt en lägre timersättning än den av riksdagen fastslagna.

Vårdföretagarna välkomnar Moderaternas, Vänsterpartiets och Kristdemokraternas krav och hoppas att det hörsammas av regeringen.