Hoppa till innehåll

Vårdföretagarna genomför årligen en genomgång av assistansanordnarnas ekonomi. På grund av den otillräckliga uppräkningen av schablonersättningen har vi sett en minskande vinstmarginal under flera års tid. När vi nu tittar på siffrorna från 2019 års bokslut ser vi dock att minskningen avstannat – liksom 2018 hade assistansföretagen under 2019 en genomsnittlig vinstmarginal på 1,5 procent.

I årets undersökning ingår 449 företag, jämfört med 474 i förra årets undersökning (av verksamhetsåret 2018). Vår undersökning omfattar företag med SNI-kod 881020, Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder.

Vi vet att många assistansanordnare väljer att även arbeta med insatser som ledsagning och hemtjänst, som ger en bättre ersättning per utförd timme. Den otillräckliga uppräkningen av ersättningen, som under ett antal år understigit de kollektivavtalade löneökningarna, tvingar också anordnarna att dra ned på exempelvis vidareutbildning och arbetsledning. Det finns även exempel på assistansanordnare som nu tvingas tacka nej till vissa kunder, därför att man ser att den lön som krävs för att utföra assistans med kvalitet inte är möjlig att erbjuda.

Det är tydligt att assistansbranschen närmar sig en smärtgräns, där det inte finns fler kostnader att kapa. Den absoluta merparten av kostnaderna för att bedriva personlig assistans är assistenternas löner. Men för att kunna leverera assistans med kvalitet måste man även ha utrymme för arbetsledning, kompetensutveckling och arbetsmiljöarbete.

Höstens avtalsrörelse kommer delvis löpa parallellt med remisstiden för den stora LSS-utredningen, som tillsattes med det uttalade målet att sänka kostnaderna för personlig assistans. I Dagens Samhälle skriver vi idag om att remissen av den kritiserade utredningen är en möjlighet till omstart – att ta ett helhetsgrepp för att stoppa nedmonteringen av assistansen. En sådan omstart kräver naturligtvis både ett förändrat regelverk, med stopp för den integritetskränkande minutjakten bland annat, och ekonomiska förutsättningar att långsiktigt leverera personlig assistans med god kvalitet och goda arbetsvillkor.

Om politiken vill värna assistansen måste det synas i såväl lagstiftningen och Försäkringskassans regleringsbrev som i statsbudgetens uppräkning av assistansersättningen.

Vårdföretagarna i Dagens Samhälle: Infria 2018 års vallöften och bygg upp LSS igen